poniedziałek, 30 września 2019

Różaniec św.

 

 " O, Pani Fatimska"

 

Od wtorku rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe .
Znajdźmy czas na wspólną modlitwę .
Zapraszamy dzieci , młodzież , ministrantów i lektorów 
oraz fatimskie rodziny i babcie i dziadków .
  Nabożeństwo różańcowe o godz. 17 30 
z wyjątkiem soboty o godz. 16 30 i niedzieli o godz. 15 30  .
Zapraszamy .
Dzieci z kl. III w czwartek 03 X o godz. 17 30 
podczas nabożeństwa otrzymają różańce św.

O, Pani Fatimska, pragniemy Cię czcić
i dziećmi Twoimi na zawsze już być.
Ave, Ave, Ave Maryja,
o, Fatimska Panno Maryjo!
 Stajemy z różańcem na apel dziś Twój,
by toczyć zwycięski o zbawienie bój.
Chcesz, Matko, uchronić od zguby ten świat,
pokuty potrzeba od najmłodszych lat.
Maryjo, bądź z nami, tak błaga Twój lud,
wypraszaj u Syna miłosierdzia cud.
Kraj cały w opiekę matczyną swą weź,
rodziny i młodzież od niewiary strzeż.
Ty widzisz, jak wiele grzech zatraca dusz,
kajdany nałogów o, skrusz, Matko, skrusz.
Tyś naszą nadzieją, bo Ty kochasz nas,
Twa miłość nam świeci jak słoneczny blask.
Przyjm nasze pokuty, modlitwy i śpiew,
niech Bóg tryumfuje przez serce nam Twe.

 „Różaniec nie jest praktyką związaną z przeszłością, 
jako modlitwa dawnych czasów, 
o której należy myśleć z nostalgią. 
Tymczasem różaniec przeżywa niejako nową wiosnę. 
Niewątpliwie jest to najwymowniejszy dowód miłości, 
jaką młode pokolenia darzą Jezusa i Jego Matkę Maryję”
„Różaniec jest modlitwą, którą nieustannie
 powinniśmy odkrywać w naszym życiu”
 

sobota, 28 września 2019

Spotkanie z Chrystusem

 
" Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego " 

Niedziela  29 IX 2019 r.  
Udział w Eucharystii ma nam zapewnić życie wieczne, 
przekształcając nasze życie obecne. 
Chrystus chce niwelować podziały i przepaści, 
jakie tworzymy między nami, a innymi ludźmi. 
Jeśli tego dystansu, jaki nas dzieli od potrzebujących,
 nie przekroczymy teraz, nie zdołamy go pokonać już nigdy. 
Spotkanie z Jezusem ma pogłębić naszą wrażliwość na ubogich, 
gdyż to ich uczynił Bóg dla nas przewodnikami
 w drodze na łono Abrahama.


 

piątek, 27 września 2019

Misjonarki Miłości


Wiele jest serc które czekają na Ewangelię .... „

MISJONARKI MIŁOŚCI     

Miłość chcę dawać bez miary, 
nawet jeśli nie widać owoców i takie jest 
 także nasze życie - wyznała  jedna z warszawskich sióstr ze 
Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości. Św. Matka Teresa wielokrotnie podkreślała, 
że prawdziwym celem zgromadzenia jest spotkanie z Jezusem, 
którego siostry odnajdują w każdym cierpiącym. 
 - Kluczem do zrozumienia naszego życia jest doświadczenie 
nieskończonej miłości Boga, 
który pochyla się nad człowiekiem wydobywając go z jego nędzy.
 Nasza Matka często mówiła, 
że każdy nosi w sobie słabości i biedę. 
Jeśli więc stając w prawdzie odnajduję w sobie to ubóstwo i słabość,
 mając jednocześnie świadomość, 
że mimo to Jezus mnie miłuje i stara się wydobyć z tego stanu,
 to spotykając ludzi bezdomnych, ludzi po przejściach noszę 
w sobie nadzieję, że także dla nich jest szansa na inne,
 lepsze i szczęśliwsze życie - wyznała siostra. Podkreśliła, że akceptacji ludzi najuboższych siostry uczą się
 codziennie od Chrystusa. - Bóg nigdy człowieka nie oskarża, 
w związku tym także my staramy się przyjmować wszystkich 
potrzebujących którzy do nas przychodzą takimi jacy oni są.
 - Nie znamy ich przeszłości. 
Nie wiemy jakbyśmy zachowali się gdybyśmy 
mieli ich doświadczenia - zwróciła uwagę zakonnica.

Myśli św. Matki Teresy z Kalkuty . 

 
" Będziemy żyć w pokoju, jeżeli będziemy się modlić,
 ponieważ modlitwa ożywia wiarę, 
a wiara miłość. Jeżeli będziemy wierzyć i modlić się, 
będziemy mogli uczynić wiele dobrego
 dla Boga i dla innych ludzi. "
 

Matka Teresa z Kalkuty została beatyfikowana 
przez Jana Pawła II 19 października 2003 roku.
 
W ramach Jubileuszu  wolontariatu, 
4 września 2016, podczas uroczystej Mszy św. 
na placu św. Piotra w Watykanie
bł. Matka Teresa z Kalkuty została ogłoszona świętą 
przez papieża Franciszka i włączona w poczet 
świętych Kościoła katolickiego
" Nie dziwmy się i nie koncentrujmy nadmiernie
 na cudzych upadkach. 
Dostrzegajmy raczej dobro innych ludziach, 
albowiem każdy z nas stworzony jest na obraz Boga. "

 
" Nie jestem zwolenniczką przeprowadzania akcji na wielką skalę. 
Dla mnie liczy się pojedyncza osoba. 
Jeżeli zaczniemy zabiegać o liczby,
 wkrótce się w nich zagubimy i nigdy nie będziemy mogli 
okazać miłości i szacunku jednej osobie."

"  Żaden człowiek, żadne prawo czy też jakikolwiek rząd 
nie może prześladować mnie za to,
 że wybrałam religię, która przynosi mi pokój, radość i miłość. " 


 
" Lepiej jest popełniać błędy, kierując się dobrocią,
 niż czynić cuda w złości.

Radość jest modlitwą. 
Radość jest mocą. 
Radość jest miłością. 
Bóg kocha tego, kto daje z radością!"

 
środa, 25 września 2019

Misje katolickie

Modlitwa św. Jana Pawła II o Ducha Misyjnego

 

 

Panie Jezu, który niegdyś wezwałeś pierwszych uczniów,
 aby stali się rybakami ludzi, niech także i dziś rozbrzmiewa
 Twoje łagodne wezwanie "Pójdź za Mną!". 
Udziel chłopcom i dziewczętom tej łaski, 
by radośnie odpowiedzieli na Twój głos!
Wspieraj w apostolskim trudzie naszych biskupów,
 kapłanów i osoby konsekrowane. 
Obdarz wytrwałością seminarzystów i wszystkich tych, 
którzy realizują swój ideał życiowy 
w pełnym oddaniu się Twej służbie. 
Rozbudź w naszych wspólnotach zapał misyjny. 
Poślij, o Panie, robotników na swoje żniwo i nie pozwól, 
by brak pasterzy, misjonarzy i tych, 
którzy poświęcają życie sprawie Ewangelii,
 doprowadził ludzkość do zguby. Amen.


sobota, 21 września 2019

Ewangelia

Wiele jest serc które czekają na Ewangelię .... „

Niedziela  22 IX 2019 r.  

 
OCHRZCZENI I POSŁANI. 

KOŚCIÓŁ 

CHRYSTUSA Z MISJĄ W ŚWIECIE

List pasterski Episkopatu Polski z okazji 

Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego
Przez sakrament chrztu św. zostaliśmy włączeni do Kościoła, 
który z natury jest misyjny i staliśmy się uczniami-misjonarzami. 
Tym samym przez samego Chrystusa zostaliśmy zaproszeni, 
aby Go naśladować i zanieść Dobrą Nowinę
 o Nim do każdego człowieka.


Ponad sześć lat temu Boża Opatrzność podarowała Kościołowi papieża Franciszka. Ojciec Święty od pierwszych dni swojego pontyfikatu 
dał się poznać jako Pasterz, którego pasją jest ewangelizacja i działalność misyjna. Dał temu wyraz, kiedy w Ewangelii gaudium pisał: 
„Bądźmy we wszystkich regionach ziemi w «permanentnym stanie misji». 
Nie bójmy się podejmować, z ufnością w Bogu i wielką odwagą
 «opcji misyjnej», zdolnej przemienić wszystko, 
aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, 
język i wszystkie struktury kościelne stały się 
odpowiednią drogą bardziej dla ewangelizowania 
współczesnego świata,
 niż do zachowania stanu rzeczy”