sobota, 14 września 2019

radość


Wysławiajmy Pana bo jest dobry „

Niedziela 15 IX 2019 r.

Bluźnierca, prześladowca i oszczerca.
 Dla Boga każdy człowiek wart jest przebaczenia. 
Nad każdym z nas, słabym i czasem niewiernym, 
Bóg pochyla się z miłością i zapomina nasze grzechy. 
Każdy z nas zaproszony jest do tego, 
żeby przekreślić to, co w jego życiu jest złe i rozpocząć
 nowe życie – oddane Bogu.


 Chrystus przyszedł na świat,
 by zbawić grzeszników – tę prawdę przekazuje nam dziś 
Liturgia Słowa pod wieloma obrazami. 
Bóg cieszy się z odnalezionej owcy, 
która wraca do stada, odnalezionej drachmy, 
z powrotu do domu syna marnotrawnego, 
z każdego grzesznika, który się nawraca. 
W przebaczeniu objawia się wielkość miłości Boga.