sobota, 7 września 2019

Polska pod Krzyżem


" Tylko pod tym Krzyżem, tylko pod tym znakiem,
Polska będzie Polską, a Polak Polakiem


14 września 2019 R.  
 
W 2011 r. każdą parafię naszej archidiecezji nawiedził krzyż 
wraz z relikwiami Krzyża Świętego. 
Mogliśmy wtedy we wspólnotach parafialnych
jako katolicy i Polacy odnowić naszą wierność
 Bogu, Krzyżowi i Ewangelii Chrystusowej. 
Wobec zachodzących zmian i wydarzeń, 
z jakimi spotykamy się obecnie w naszej Ojczyźnie, 
trzeba nam ciągle na nowo stawać pod Krzyżem i wsłuchiwać się 
 w głos św. Jana Pawła II, który w czerwcu 1997 r. mówił do nas: 
 „Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać 
na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, 
aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, 
w życiu rodzinnym czy społecznym. 
Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, 
że krzyż powrócił do szkół, 
urzędów publicznych i szpitali.
 Niech on tam pozostanie! 
Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej 
godności i narodowej tożsamości, 
o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy,
 i gdzie są nasze korzenie”.
W wielość sposobów realizacji słów Papieża Polaka wpisuje się 
również inicjatywa modlitewna „Polska pod Krzyżem”. 
W łączności ze wszystkimi w Polsce i na świecie
 jako wierni archidiecezji częstochowskiej
 chcemy w święto Podwyższenia Krzyża Świętego,
tj. w sobotę 14 września br., 
zgromadzić się na wspólnej modlitwie za Ojczyznę.W sobotę w Święto Podwyższenia Krzyża św. 
- centralne uroczystości -
dla wszystkich Parafii Dekanatu Kłobuckiego
 w Kościele na Zagórzu.
Początek uroczystości o godz. 16 45 .
W naszej fatimskiej parafii Uroczysta Msza św.
 z koronką do miłosierdzia Bożego za naszą Ojczyznę
o godz. 16 00 . 
Serdecznie zapraszamy .