sobota, 21 września 2019

Ewangelia

Wiele jest serc które czekają na Ewangelię .... „

Niedziela  22 IX 2019 r.  

 
OCHRZCZENI I POSŁANI. 

KOŚCIÓŁ 

CHRYSTUSA Z MISJĄ W ŚWIECIE

List pasterski Episkopatu Polski z okazji 

Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego
Przez sakrament chrztu św. zostaliśmy włączeni do Kościoła, 
który z natury jest misyjny i staliśmy się uczniami-misjonarzami. 
Tym samym przez samego Chrystusa zostaliśmy zaproszeni, 
aby Go naśladować i zanieść Dobrą Nowinę
 o Nim do każdego człowieka.


Ponad sześć lat temu Boża Opatrzność podarowała Kościołowi papieża Franciszka. Ojciec Święty od pierwszych dni swojego pontyfikatu 
dał się poznać jako Pasterz, którego pasją jest ewangelizacja i działalność misyjna. Dał temu wyraz, kiedy w Ewangelii gaudium pisał: 
„Bądźmy we wszystkich regionach ziemi w «permanentnym stanie misji». 
Nie bójmy się podejmować, z ufnością w Bogu i wielką odwagą
 «opcji misyjnej», zdolnej przemienić wszystko, 
aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, 
język i wszystkie struktury kościelne stały się 
odpowiednią drogą bardziej dla ewangelizowania 
współczesnego świata,
 niż do zachowania stanu rzeczy”