poniedziałek, 30 września 2019

Różaniec św.

 

 " O, Pani Fatimska"

 

Od wtorku rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe .
Znajdźmy czas na wspólną modlitwę .
Zapraszamy dzieci , młodzież , ministrantów i lektorów 
oraz fatimskie rodziny i babcie i dziadków .
  Nabożeństwo różańcowe o godz. 17 30 
z wyjątkiem soboty o godz. 16 30 i niedzieli o godz. 15 30  .
Zapraszamy .
Dzieci z kl. III w czwartek 03 X o godz. 17 30 
podczas nabożeństwa otrzymają różańce św.

O, Pani Fatimska, pragniemy Cię czcić
i dziećmi Twoimi na zawsze już być.
Ave, Ave, Ave Maryja,
o, Fatimska Panno Maryjo!
 Stajemy z różańcem na apel dziś Twój,
by toczyć zwycięski o zbawienie bój.
Chcesz, Matko, uchronić od zguby ten świat,
pokuty potrzeba od najmłodszych lat.
Maryjo, bądź z nami, tak błaga Twój lud,
wypraszaj u Syna miłosierdzia cud.
Kraj cały w opiekę matczyną swą weź,
rodziny i młodzież od niewiary strzeż.
Ty widzisz, jak wiele grzech zatraca dusz,
kajdany nałogów o, skrusz, Matko, skrusz.
Tyś naszą nadzieją, bo Ty kochasz nas,
Twa miłość nam świeci jak słoneczny blask.
Przyjm nasze pokuty, modlitwy i śpiew,
niech Bóg tryumfuje przez serce nam Twe.

 „Różaniec nie jest praktyką związaną z przeszłością, 
jako modlitwa dawnych czasów, 
o której należy myśleć z nostalgią. 
Tymczasem różaniec przeżywa niejako nową wiosnę. 
Niewątpliwie jest to najwymowniejszy dowód miłości, 
jaką młode pokolenia darzą Jezusa i Jego Matkę Maryję”
„Różaniec jest modlitwą, którą nieustannie
 powinniśmy odkrywać w naszym życiu”