piątek, 27 września 2019

Misjonarki Miłości


Wiele jest serc które czekają na Ewangelię .... „

MISJONARKI MIŁOŚCI     

Miłość chcę dawać bez miary, 
nawet jeśli nie widać owoców i takie jest 
 także nasze życie - wyznała  jedna z warszawskich sióstr ze 
Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości. Św. Matka Teresa wielokrotnie podkreślała, 
że prawdziwym celem zgromadzenia jest spotkanie z Jezusem, 
którego siostry odnajdują w każdym cierpiącym. 
 - Kluczem do zrozumienia naszego życia jest doświadczenie 
nieskończonej miłości Boga, 
który pochyla się nad człowiekiem wydobywając go z jego nędzy.
 Nasza Matka często mówiła, 
że każdy nosi w sobie słabości i biedę. 
Jeśli więc stając w prawdzie odnajduję w sobie to ubóstwo i słabość,
 mając jednocześnie świadomość, 
że mimo to Jezus mnie miłuje i stara się wydobyć z tego stanu,
 to spotykając ludzi bezdomnych, ludzi po przejściach noszę 
w sobie nadzieję, że także dla nich jest szansa na inne,
 lepsze i szczęśliwsze życie - wyznała siostra. Podkreśliła, że akceptacji ludzi najuboższych siostry uczą się
 codziennie od Chrystusa. - Bóg nigdy człowieka nie oskarża, 
w związku tym także my staramy się przyjmować wszystkich 
potrzebujących którzy do nas przychodzą takimi jacy oni są.
 - Nie znamy ich przeszłości. 
Nie wiemy jakbyśmy zachowali się gdybyśmy 
mieli ich doświadczenia - zwróciła uwagę zakonnica.

Myśli św. Matki Teresy z Kalkuty . 

 
" Będziemy żyć w pokoju, jeżeli będziemy się modlić,
 ponieważ modlitwa ożywia wiarę, 
a wiara miłość. Jeżeli będziemy wierzyć i modlić się, 
będziemy mogli uczynić wiele dobrego
 dla Boga i dla innych ludzi. "
 

Matka Teresa z Kalkuty została beatyfikowana 
przez Jana Pawła II 19 października 2003 roku.
 
W ramach Jubileuszu  wolontariatu, 
4 września 2016, podczas uroczystej Mszy św. 
na placu św. Piotra w Watykanie
bł. Matka Teresa z Kalkuty została ogłoszona świętą 
przez papieża Franciszka i włączona w poczet 
świętych Kościoła katolickiego
" Nie dziwmy się i nie koncentrujmy nadmiernie
 na cudzych upadkach. 
Dostrzegajmy raczej dobro innych ludziach, 
albowiem każdy z nas stworzony jest na obraz Boga. "

 
" Nie jestem zwolenniczką przeprowadzania akcji na wielką skalę. 
Dla mnie liczy się pojedyncza osoba. 
Jeżeli zaczniemy zabiegać o liczby,
 wkrótce się w nich zagubimy i nigdy nie będziemy mogli 
okazać miłości i szacunku jednej osobie."

"  Żaden człowiek, żadne prawo czy też jakikolwiek rząd 
nie może prześladować mnie za to,
 że wybrałam religię, która przynosi mi pokój, radość i miłość. " 


 
" Lepiej jest popełniać błędy, kierując się dobrocią,
 niż czynić cuda w złości.

Radość jest modlitwą. 
Radość jest mocą. 
Radość jest miłością. 
Bóg kocha tego, kto daje z radością!"