niedziela, 14 marca 2021

Liturgiczna Służba Ołtarza

" WY  SAMI NIE WIECIE ,

JAK JESTEŚCIE PIĘKNI WÓWCZAS , 

KIEDY ZNAJDUJECIE SIĘ W ZASIĘGU 

SŁOWA BOŻEGO I EUCHARYSTII ."
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU   

DIECEZJALNY KURS LEKTORSKI 2021 r.

Króluj nam Chryste!
Z radością informujemy, że 20 lutego br. zakończył się Kurs Lektorski. 
148 kandydatów pomyślnie zdało egzamin i otrzymało 
dyplomy ukończenia kursu. Tegoroczny kurs zgromadził
 ministrantów z 49 parafii naszej archidiecezji. 
Obrzęd udzielenia błogosławieństwa do posługi lektora 
odbędzie się w parafiach nowych lektorów. 
Życzymy im obfitości darów Ducha Świętego  i wielu łask Bożych 
na każdy dzień. Niech Słowo Boże, które będą odczytywać 
przynosi błogosławiony owoc w ich życiu. 

Z naszej Parafii Fatimskiej
 ukończyło kurs lektorki  pięciu ministrantów :
Oliwier , Tomasz , Piotr , Jakub i Karol .
Uroczystość odbyła się dzisiaj 14 marca na sumie .


FOTORELACJA 


         Nowi Lektorzy Fatimscy  
Lektorzy : Tomasz i Jakub  

UROCZYSTA EUCHARYSTIA   14 III 2021 R. GODZINA 11 00 

ŚWIĄTYNIA FATIMSKA KŁOBUCK  


LITURGIA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA NOWYCH LEKTORÓW I WRĘCZENIE
 KRZYŻY Z MODLITWĄ DO ŚW. JANA PAWŁA II 

Fatimscy ministranci i lektorzy i nowi Lektorzy 
pamiętali w modlitwie o najmłodszym fatimskim ministrancie 
naszym małym Apostole , o chorym Kacperku .
Dzisiaj mija miesiąc ja Kacperek został przyjęty do wspólnoty 
Fatimskiej Liturgicznej Służby Ołtarza .

MODLITWA WIERNYCH  : NOWI LEKTORZY OLIWIER , PIOTR I KAROL           

Bogu, który zna nasze serca i wie czego nam potrzeba, zanieśmy nasze modlitwy i prośby przez pośrednictwo naszej Ślicznej Pani z Fatimy oraz świętych dzieci fatimskich Hiacynty i Franciszka :

 1. Za Kościół, aby wiernym przypominał każdego dnia o miłości Boga wobec każdego człowieka. Ciebie prosimy.

 2. Za papieża Franciszka, aby umocniony darami Ducha Świętego z miłością kierował Kościołem Jezusa. Ciebie prosimy.

 3. Za Liturgiczną Służbę Ołtarza : ministrantów i lektorów ,

  aby gorliwie spełniali swoją posługę przy Ołtarzy. Ciebie prosimy.

 4. Za najmłodszego naszego fatimskiego ministranta

  chorego Kacperka .

  Niech Pan Jezus Eucharystyczny , którego codziennie przyjmuje do swojego dziecięcego serca będzie jego siłą .  Ciebie prosimy.

 5. Za zmarłych, których polecamy Bożemu miłosierdziu, aby cieszyli się życiem wiecznym w niebieskiej Ojczyźnie. Ciebie prosimy.

 1. Za nas samych, abyśmy kochali naszych braci i siostry, tak jak Jezus. Ciebie prosimy.

Boże, który wzywasz nas do miłości. Naucz nas kochać wszystkich, których spotkamy na naszej drodze życia. Bądź uwielbiony za Twoją Miłość wobec każdego człowieka. Tobie chwała i cześć teraz i na wieki. Amen.  Sami nie wiecie, jacy jesteście piękni, 

kiedy obcujecie z bliska z Chrystusem,

 z Mistrzem, starając się żyć w Jego łasce uświęcającej.
ŻYCZENIA DLA  FATIMSKIEJ LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁATARZA :

DLA WSZYSTKICH  MINISTRANTÓW I LEKTORÓW   .
Drodzy Bracia Lektorzy i Ministranci!

W tym uroczystym dniu naszego wspólnego święta 

błogosławieństwa nowych fatimskich Lektorów

chciałbym Wam życzyć,

aby służba przy Ołtarzu była dla Was 

źródłem prawdziwej radości,

ale przede wszystkim, żeby była to Wasza modlitwa;

żebyście potrafili się modlić tym,

co jako ministranci i lektorzy robicie podczas Świętej Liturgii.

Oby w wypełnianiu tej świętej służby 

nieustannie towarzyszyły Wam

te piękne i jakże ważne słowa:

ad maiorem Dei gloriamna większą chwałę Boga;

żeby wszystkie funkcje jakie pełnicie

w fatimskiej parafii i każdy związany z tym wysiłek,

wszelkie starania miały na celu przede wszystkim

większą chwałę Bożą.

Niech Wasza służba będzie wytrwała i sumienna,

będąc przejawem umiłowania

Chrystusa i Jego Świętego Kościoła.


Warto przypomnieć słowa św. Jana Pawła II,

który zwracając się do ministrantów powiedział: 

podczas liturgii jesteście kimś o wiele więcej

niż tylko zwykłymi „pomocnikami proboszcza”.

Jesteście przede wszystkim sługami Jezusa Chrystusa,

odwiecznego Najwyższego Kapłana.

Niech nam wszystkim, posługującym przy Ołtarzu Pana,

nieustannie towarzyszą słowa pieśni, 

hymnu ministrantów i lektorów: 

Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie .

Niech ten świąteczny dzień będzie dla Was dniem radości

 ze służby Jezusowi Chrystusowi, 

oraz umocnieniem w dalszym, 

wiernym i oddanym jej wypełnianiu.

Wasz opiekun Ks. Grzegorz  

Króluj nam Chryste .


Modlitwa do św. Józefa .