sobota, 27 marca 2021

Niedziela Palmowa

 

WIELKI TYDZIEŃHosanna !

Błogosławiony Ten, 

który przychodzi w imię Pańskie.

Zanurzyć się w Męce Pańskiej

 Bardzo  ważne jest zanurzenie własnego życia w Jezusowej  męce. 

Wobec problemów, ludzkich bólów to właśnie wejście w tajemnicę

 męki Jezusa niesie ukojenie i ulgę. 

Męka Pańska jest dla nas niezwykłym umocnieniem. 

Kiedy jest nam źle albo narzekamy, 

to nie zwracamy się do pustki i nicości, 

tylko do Jezusa i bardzo często idziemy wtedy pod krzyż. 

Tam możemy ukrzyżować  to wszystko, co nas oddala od Boga 

 I znaleźć w krzyżu nadzieję.Panie Jezu, zanurzam wszystko, co mnie boli, 

w Twojej męce. 

Niech ona ukoi mnie i da mi siły na każdy dzień.


Męka naszego Pana Jezusa .