środa, 31 marca 2021

Święte dni

 TRIDUUM SACRUM  

Wielki Czwartek to dzień,

w którym kapłani odnawiają przyrzeczenia kapłańskie.

Tego dnia poświęca się także oleje:

katechumenów, chorych i krzyżma.

Msza Wieczerzy Pańskiej prowadzi nas do Wieczernika,

gdzie Chrystus ustanowił Eucharystię i sakrament kapłaństwa

oraz przykazanie braterskiej miłości.

Jest to również dzień Liturgicznej Służby Ołtarza

ministrantów i lektorów .


Wielki Czwartek Uroczysta Msza św. 

Wieczerzy Pańskiej – 17 00
Wielki Piątek to dzień upamiętniający mękę 

Chrystusa i Jego śmierć na krzyżu,

dzień pokuty i modlitwy.

Na liturgię składają się czytania słowa Bożego, 

adoracja krzyża, komunia św. i adoracja 

Chrystusa złożonego w grobie.


Wielki Piątek -Droga Krzyżowa -16 30

Liturgia Męki Pańskiej i Pogrzebu Pana Jezusa – 17 00

Czuwanie indywidualne przy 

Grobie Pańskim do godziny 21 00

 


 


Wielka Sobota przygotowuje nas do Wigilii Paschalnej.

Milknie wówczas liturgia.

Ciszę wypełnia czuwanie i modlitwa przy boku Matki Zbawiciela

W tym dniu święcimy pokarmy na stół wielkanocny .

W oczekiwaniu na radosny okrzyk wielkanocnego poranka:

Chrystus zmartwychwstał!

Na zawsze pokonał śmierć.

Wielkanoc, którą przeżywamy, nie jest tylko wspomnieniem.

Jest uobecnieniem tajemnicy Chrystusa,

który także dzisiaj swoją miłością zwycięża grzech i śmierć.

Ostateczne zwycięstwo należy do Niego.

Niech ta prawda będzie fundamentem naszego

chrześcijańskiego życia.

Nie rezygnujmy w rodzinie z życia sakramentalnego .

Przystąpmy do sakramentu spowiedzi św. i przyjmijmy

do swego serca Chrystusa w Komunii św.


Poświęcenie Pokarmów od godziny

9 00 do 12 00 co 15 minut .

Jeśli będzie pogoda bez deszczu –

gromadzimy się na powietrzu zachowując dystans

na Dziedzińcu Fatimskim

na zewnątrz Świątyni Fatimskiej ,

a później przechodzimy na krótką

modlitwę do Kaplicy św. Pastuszków 

tam będzie Grób Chrystusa .

Wchodzimy do Kaplicy Św. Dzieci Fatimskich 

od strony podjazdu

a wychodzimy drugą stroną schodami .

Nie przynosimy żywności dla potrzebujących

 można złożyć ofiarę dla potrzebujących

i zapalić światełka "  za swoich bliskich .