czwartek, 1 kwietnia 2021

Triduum Paschalne

 Wielki Czwartek: 

Rozpoczęliśmy Triduum Paschalne  

Świątynia Fatimska . 

Jak znaleźć drogę , co wiedzie do nieba ?

Uroczystą Eucharystią Wieczerzy Pańskiej o godzinie 17.00 

rozpoczęliśmy przeżywanie najważniejszego święta w całym roku 

liturgicznym Kościoła – Triduum Paschalnego. 

Pascha Chrystusa, 

czyli Jego przejście ze śmierci do życia i jednocześnie

 nasze przejście z niewoli do wolności, 

ze śmierci grzechu do życia łaski. 

Dokonuje się to niejako na Jego plecach – On nas przenosi 

jak zbłąkaną, poranioną i martwą duchowo owieczkę. 

Nasz Pasterz…

Msza święta Wieczerzy Pańskiej jest jedyną Eucharystią, 

jaką w Świątyni Fatimskiej sprawuje się w Wielki Czwartek. 

Tego dnia nie wolno celebrować Mszy św. ani prywatnie, 

ani dla grup zamkniętych, ani nawet Mszy pogrzebowych. 

Jest to jedyne zgromadzenie liturgiczne, 

na którym gromadzi się cała rodzina fatimska .

W dobie epidemii to przedstawiciele Rodzin fatimskich .

 Koncelebrują ją Fatimscy Duszpasterze .

Eucharystii przewodniczył Proboszcz , 

który wygłosił Słowo Boże 

do nas  .


By żyć jedzenie jest konieczne

By zdać egzamin – uczyć się trzeba

Ale pytanie mnie nęka odwieczne ,

Jak znaleźć drogę , co wiedzie do nieba ?


Odpowiedzieć znajdujemy w dzisiejszej uroczystość

, kiedy sprawujemy w Wielki Czwartek Ofiarę

Wieczerzy Pańskiej , 

Świętą Eucharystię , która jest

źródłem Życiem Wiecznego . 


W czasie wieczerzy z Apostołami – Bóg-człowiek, 

Bożą mocą przemienił chleb i wino w swoje Ciało i Krew.

Stał się cud – Bożej miłości.

Eucharystia  i Tabernakulum – to skarb

naszych kościołów naszej Świątyni Fatimskiej .

To pamiątka męki i śmierci naszego Pana Jezusa.

Jezus ustanawia Eucharystię w bardzo trudnym

momencie swojego ziemskiego życia.

Cała ta sytuacja była dramatyczna.

Obok siedział zdrajca Judasz ,

za kilka godzin wszyscy

Go zawiodą i uciekną.

Jego samego czeka cierpienie

nie do zniesienia, a następnie śmierć.

Ustanawiając Eucharystię w takim momencie,

daje nam cenną wskazówkę,

że, przyjęcie Go w Komunii Świętej daje nam siłę,

żeby przetrwać trudne chwile w naszym życiu.

A życie ich nam nie oszczędza .


Jezus ustanowił Eucharystię w momencie zdrady,

opuszczenia – cierpienia i śmierci.

Sam doświadczył takich sytuacji,

 – one jednak Go nie zniszczyły.

Poradził sobie.

Dlatego zostawia nam siebie samego w Komunii Świętej

jako pomoc na trudne doświadczenia.

Kto to zrozumie, ten nigdy nie zaniedba

uczestniczenia we Mszy Świętej niedzielnej .

A prawdziwy ministrant czy lektor

nie będzie zaniedbywał swoich dyżurów .


Każdy z nas wie, jaką pomoc zostawił nam Chrystus.

Po takich rekolekcjach ,

jakie wygłosił nam sobą Kacperek

jeszcze bardziej to do nas dotarło .

Komunia św.

To jest moc, dzięki której można poradzić sobie –

ze zdradą, opuszczeniem, cierpieniem, a nawet śmiercią .

A wiatyk to dar na życie wieczne z Bogiem . 


W związku z Eucharystią i dla jej sprawowania 

Jezus w dzień przed swoją męką i śmiercią

na krzyżu ustanowił – Sakrament Kapłaństwa.

Dlatego dzisiaj My kapłani fatimscy prosimy Was

pamiętajcie o nas w modlitwie

byśmy wam służyli , sprawując święte sakramenty .


Dziękujmy dziś Bogu za dar Eucharystii i kapłaństwa.

Dziękujemy za kapłanów i módlmy się o

nowe święte powołania – kapłańskie i zakonne

oraz misyjne. Dziękujemy Bogu za fatimskich ministrantów i lektorów ,

którzy razem z nami kapłanami mają swój uroczysty dzień .

Dziękujemy Bogu za orędownika w niebie

najmłodszego ministranta fatimskiego ,

małego Apostoła Kacperka ,

który na ziemi wiele wycierpiał ,

który w swoim serduszku miał wielkie

pragnienie by służyć przy ołtarzu

jako ministrant .

Bóg przez Niego prowadził nas drogami wiary , nadziei

i miłości , abyśmy uświęcali swoje życie tak jak On

przyjmując święte sakramenty . 

Pokoik w którym leżał Kacperek

stał się Wieczernikiem Chrystusa .

Wieczernikiem Jego I Komunii św.

A strojem odświętnym była dziecięca piżamka

podobnie jak u św. Franciszka fatimskiego pastuszka .

Bóg chciał , aby to dziecko do nas przemówiło ,

choć nie mógł wypowiedzieć ani jednego słowa .

A jednak powiedziało wszystko .

Pozostawiło w nas promyki Bożej dobroci ,

miłości i przyjaźni . 
Kochani Rodzice Kacperka !

Ja osobiście pragnę Wam dzisiaj wyrazić

wdzięczność za waszego Syna ,

za waszą postawę , za wasze świadectwo .

Był to wielki zaszczyt dla mnie i łaska ,

że mogłem służyć Kacperkowi

udzielając Mu świętych sakramentów .

Niech będzie świetlanym przykładem

dla WAS ministranci i lektorzy

abyście jak najczęściej przyjmowali do swojego

serca Komunię św.Kto ma oczy to widział

co się działo przez te dwa miesiące .

Kto ma uszy to słyszał i słyszy

co Bóg mówił do nas przez to dziecko.

A kto jest obojętny to i tak nigdy nie zrozumie

i nie pojmie co w życiu jest najważniejsze .
Do czego służą ręce,

które nigdy nie uczyniły dobra ?

Oczy , które zapatrzone są tylko w siebie , 

nie dostrzegając bliźnich ?

Serce , które bije

ale nikogo nie obdarza miłością i darem

prawdziwej przyjaźni ?

Jezus służy i kocha .

Jezus umywa nogi swoim uczniom,

bo mają na sobie brudy tego świata.

Usługuje im, bo ich kocha.

Kiedy Piotr nie zgadza się na to,

Jezus z cierpliwością tłumaczy,

dlaczego to robi.

Pan kocha również nas i nam usługuje.

Obmywa nasze nogi.

Pragnie odpowiadać na nasze wątpliwości,

aby nasza wiara była mądra i abyśmy

potrafili Mu do końca zaufać.

A my?

Czy przychodzimy do Niego i pytamy?

Czy zdążyliśmy się wyspowiadać , by z czystym sercem

przyjąć kruszynę Chleba –

Jezusa naszego Boskiego Przyjaciela ?

Czy pozwalamy się Jezusowi obmyć?

Czy chcemy Go naśladować?


Obyśmy nigdy nie obrali drogi Judasza ,

który sprzedał swojego Przyjaciela .


Umywać nogi” i „miłować do końca”

to bardzo wymagający program życia,

program służby wobec drugiego człowieka.


Czy mamy na tyle siły, żeby go realizować?


My sami nie, ale to Jezus jest naszą siłą.

Wystarczy Go poprosić.

On czeka na nas w Eucharystii

dając nam Siebie jako Pokarm .


Panie Jezu, prosimy bądź naszą siłą.


Na zakończenie liturgii Wielkiego Czwartku,

Najświętszy Sakrament został zaniesiony

 do Fatimskiego Tabernakulum,

a ołtarz został obnażony,

na znak, że w Wielki Piątek i Wielką Sobotę

nie będzie na nim sprawowana Najświętsza Ofiara.

FATIMSKA BRAĆ MINISTRANCKA 

W NIEBIE I NA ZIEMI .
Módlmy się za  Ks. Proboszcza Grzegorza i wszystkich fatimskich

ministrantów i lektorów – niech nasz orędownik z Nieba Kacperek

wyprasza  nam miłość do Boga i ludzi oraz  gorliwość w służbie Bożej .  


Módlmy się za Ks. Grzegorza i Ks. Mariusza 

 posługujących w naszej wspólnocie fatimskiej , 

aby ich pasterski trud owocował łaską teraz i w wieczności.

Módlmy się za wszystkie  rodziny fatimskie  , 

oraz za  tych   ,

którzy  od lat nie przystępują 

do świętych sakramentów , 

aby nasze rodziny nie zaniedbywały w swoich

wspólnotach domowych

życia sakramentalnego i często 

przyjmowali Komunię św. i wrócili do Boga .