środa, 21 kwietnia 2021

Szczęśliwi


  „Aby każdy, kto wierzy w Jezusa , miał życie wieczne”


ŚRODA  21 IV  2021 r.  Wierzący znaczy szczęśliwi

Jezus został posłany przez Ojca, aby wypełnić Jego wolę.

 Bóg chce, aby „każdy, 

kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne”.

 Jezus jest całkowicie posłuszny Jego woli, 

tylko czy my wierzymy w Syna? 

Ludzie zjednoczeni z Jezusem, 

ludzie głębokiej wiary są szczęśliwi, 

bo mają udział w życiu Bożym. 

Oni nie będą już odczuwać głodu ani pragnienia. 

Wiedzą, Komu ufają, za Kim idą i w Kogo wierzą. 

Przed nimi życie, a nie pustka i nicość. 

Są świadomi, że Jezus jest blisko, 

że ten pokarm – Chleb życia jest na wyciągnięcie ręki,

 a to napełnia pokojem i rodzi prawdziwą radość.

Piękne i budujące świadectwo dało 

naszej fatimskiej rodzinie , dziecko naszej Parafii .

Nasz mały święty Apostoł , piękny asystent Pana Jezusa ,

fatimski ministrant i mój mały Przyjaciel Kacperek .

Wiedział ,że Pan Jezus jest przy Nim .

Wierzył i ufał i cieszył się ,że ten Chleb Życia ,

 ta kruszyna białego Chleba jest 

pokarmem na Życie z Bogiem .


Panie, Ty jesteś moim pokarmem. 

Panie, Ty jesteś moim napojem.

Mówimy o sobie, że jesteśmy ludźmi poszukującymi sensu, 

zrozumienia, dobrych emocji i pozytywnych wrażeń. 

Staramy się tak kierować naszym życiem, 

by tych dobrych rzeczy było jak najwięcej,

 a przykrych jak najmniej. 

Święty Ignacy Loyola dodatkowo prosi, 

byśmy badali posmak, jaki zostawiają w nas treści, 

jakie przyjmujemy do swego serca.Tekst dzisiejszej Ewangelii przypomina, 

jak ważny jest pokarm duchowy, jaki przyjmujemy. 

On wpływa na to, jaką jakość ma nasze życie, 

z jakim nastawieniem i w jakiej perspektywie

 odbieramy ludzi i wydarzenia wokół nas. 

Jaka jest ta „dieta twojej duszy”? 

Czego jest w niej najwięcej? 

Czego zdecydowanie brakuje?

Jezus mówi, że to On jest chlebem, 

który daje prawdziwe życie i duchowe wypełnienie. 

Spełnieniem tej obietnicy jest uczestnictwo 

w sakramentach i rozważanie Słowa Bożego. 

Komunia święta zawsze niesie ze sobą łaskę. 

Tej wielkiej łaski dostąpił Kacperek , 

który w ciężkiej chorobie 

w łóżeczku ,  w piżamce dziecięcej przyjął Pierwszą 

Komunię św. , a od tego ważnego wydarzenia w jego 

dziecięcym życiu , każdego dnia

 przygotowywał swoje serduszko na przyjęcie 

świętych sakramentów :

Komunii św. i Namaszczenia chorych .

Powtórzę to co powiedział na uroczystej Eucharystii 

w dniu św. Józefa 19 marca o godz. 13 00 .

KACPERKU  !


Przygotowałeś Chrystusowi 

swoje Serduszko niewinne ,

jasne i radosne

pomimo choroby i cierpienia ,

serce ofiarne wypełnione nadzieją i dziecięcą wiarą

niesamowicie dojrzałą wiarą , 

.. jestem tego świadkiem.....

ogromną miłością , tak wielką ,

 że wszystko zwycięża .

Aby Ten Boski Przyjaciel Jezus ,

mógł wstąpić do Twego serca z radością ,

którego przyjmowałeś do końca ziemskich dni 

swojego dziecięcego życia 

A my ? 

Jak korzystasz z tej łaski? 

Czy coś nie „zakwasza” 

ci smaku tego duchowego chleba? 

Nierzadko słysząc zaproszenie do pełnienia woli Ojca,

 odczuwamy zmieszanie. 

Zastanawiamy się, co ma być tą wolą. 

A także, czy prawidłowo i wystarczająco dobrze ją odczytujemy. 

Jezus uczy nas, że jest nią wypełnianie 

przykazania miłości Boga i bliźniego. 

Jednocześnie zapewnia, że nie ma powodu do niepokoju, 

gdyż miłość Ojca jest zawsze 

uprzedzająca i chce On dla nas jak najlepiej.

Rozważ obietnicę, którą Jezus nam dzisiaj daje:

 „wolą Ojca mego, aby każdy, 

kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne”. 

On daje nam wszystko, co potrzebne, 

by trwać w wierze i w relacji z Bogiem.