czwartek, 8 kwietnia 2021

Wychwalajmy Pana ..


ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO  

 Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

Niedziela 11 IV 2021 
Chrystus jest naszym pokojem

Jezus przynosi dar pokoju. 

Więcej, to On sam jest pokojem. 

Jego pokój jest głębszy, inny od tego, który daje świat, 

bo Chrystus przyszedł nas zbawić, 

przeszedł przez krzyż, śmierć i piekło. 

Pokój Jezusa jest doskonały, bo jego źródłem są Jego rany. 

Ten pokój napełnia nas także w sakramencie pokuty, 

kiedy doświadczamy przebaczającej miłości Boga. 

Pokoju i miłosierdzia doświadcza Tomasz Apostoł, 

kiedy jest zaproszony do tego, aby włożyć ręce w rany Jezusa,

 niejako wejść w nie całym swoim życiem.

 „Unieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce, 

podnieś też swoją rękę i włóż w mój bok. 

I przestań być niedowiarkiem, a bądź wierzącym”. 

Uwierzmy i oddajmy się w pokorze Bogu, 

abyśmy i my zostali napełnieni Jego pokojem.
Panie Jezu, przeniknij moje serce darem

 Twojego pokoju i przebaczenia. 

Chcę być tym, który umie przebaczyć drugiemu człowiekowi.Koronka do miłosierdzia Bożego Okaż mi Boże miłosierdzie swoje. 

WIELKANOC 2021  - ŚWIĄTYNIA FATIMSKA