czwartek, 22 kwietnia 2021

Służba Boża


 "Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity."

Służyć z miłością

Jezus musiał zostać poniżony, 

cierpieć, umrzeć i zmartwychwstać, 

aby przywrócić nam godność dzieci Bożych, 

aby nas zbawić, bo ziarno musi obumrzeć, 

żeby wydać plon. 

Przykładem takiego ziarna są także święci. 

Patrząc na patrona dnia dzisiejszego – św. Wojciecha,

 widzimy skromnego człowieka, który pomagał ubogim,

 pracował wśród pogan aż do swojej męczeńskiej śmierci. 

Już w X wieku papież Sylwester II ogłosił go świętym.

 I my oddajmy swoje życie na służbę Bogu i bliźnim, 

aby przyniosło obfity plon. 

Nie musimy od razu umierać za wiarę,

 wystarczy dobrze wykonywać swoje obowiązki rodzinne, 

zawodowe, społeczne, służyć innym miłością.Panie, przez przykład św. Wojciecha 

naucz mnie wiary i wierności. 

Naucz mnie, jak żyć, by być zwycięzcą,

 a nie przegranym.


W piątek 23 kwietnia 2021 r. 

można spożywać  pokarmy mięsne .  
Pieśni do Świętych Pańskich