wtorek, 13 kwietnia 2021

Pamięć i modlitwa

 

" Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej"

13 kwietnia 2021 r. 
13 kwietnia obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 

„W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich

 wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku

 Sowieckiego z 5 marca 1940 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

ustanawia dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej” 

– głosi treść uchwały Sejmu przyjętej przez aklamację w listopadzie 2007 r.