czwartek, 15 kwietnia 2021

Tajemnica miłosierdzia

 III PIĄTEK MIESIĄCA  

" O miłosierdzie Boże dla świata całego " 

16 KWIETNIA 2021 r. Modlitwa św. Faustyny 

Apostołki Bożego miłosierdzia .

Przed Najświętszym Sakramentem .Uwielbiam Cię, Stwórco i Panie utajony

 w Naj[świętszym] Sakramencie.

 Uwielbiam Cię za wszystkie dzieła rąk Twoich, 

w których mi się ukazuje tyle mądrości, 

dobroci i miłosierdzia; 

o Panie, rozsiałeś tyle piękna po ziemi, 

a ono mi mówi o piękności Twojej, 

choć jest tylko słabym odbiciem Ciebie, 

niepojęta Piękności. 

A choć żeś się ukrył i zataił, i zataił piękność  swą, 

oko moje oświecone wiarą dosięga Ciebie i dusza 

moja poznaje Stwórcę swego, 

najwyższe swe dobro i serce moje całe

 tonie w modlitwie uwielbienia. 

Stwórco mój i Panie, Twoja dobroć ośmieliła 

mnie mówić z Tobą - miłosierdzie Twoje sprawia to,

 że znika pomiędzy nami przepaść, 

która dzieli Stwórcę od stworzenia. 

Rozmawiać z Tobą, o Panie, 

to rozkosz dla mojego serca;

 w Tobie znajduję wszystko, 

czego serce moje zapragnąć może. 

Tu światło Twoje oświeca mój umysł i czyni

 go zdolnym do coraz głębszego poznawania Ciebie. 

Tu na serce moje spływają łask strumienie, 

tu dusza moja czerpie życie wiekuiste. 

O Stwórco mój i Panie, 

Ty jeden ponad te dary dajesz mi 

sam siebie i jednoczysz się ściśle 

ze swym nędznym stworzeniem. 

Tu się rozumieją serca nasze bez doboru słów; 

tu nikt mowy naszej przerwać nie jest w stanie. 

O czym mówię z Tobą, 

 Jezu, jest to nasza tajemnica,

 o której stworzenia  wiedzieć nie będą i aniołowie 

nie śmią się zapytać. 

Są to tajemne przebaczenia,

 o których wie tylko Jezus i ja - jest to tajemnica 

miłosierdzia Jego,

 które ogarnia każdą oddzielnie duszę. 

Za tę niepojętą dobroć Twoją uwielbiam Cię, 

o Stwórco i Panie całym sercem i duszą moją. 

A choć to uwielbienie moje jest tak nędzne i małe, 

jednak jestem spokojna, bo wiem, 

że Ty wiesz, że ono jest szczere, 

choć tak nieudolne.  Amen  .Msza św. do miłosierdzia Bożego 

w naszej Rodzinie Fatimskiej - godzina 15 00  .

Zapraszamy .