wtorek, 20 kwietnia 2021

Chleb Życia

 "Ja jestem chlebem życia.

Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął."


Chleb życia

Lud domaga się więcej znaków. 
Chce widzieć cuda.
 Nie interesuje go Jezusowe orędzie. 
Nasze pokolenie podobnie jak mieszkańcy
 Kafarnaum też oczekuje znaku. 
Tymczasem jedynym 
znakiem jest Jezus Chrystus – Chleb życia.
 Wiara w Jezusa daje o wiele więcej 
niż zaspokojenie doczesnych potrzeb. 
Jezus daje światu życie. 
Mamy się do Niego uciekać i Go szukać. 
Cała duchowość chrześcijańska 
opiera się na duchowości Chleba życia, 
duchowości eucharystycznej. 
Nasze życie powinno być eucharystyczne,
 to znaczy otwarte na innych, ofiarne.

Jezu, dzisiaj w pokorze klękam 
przed Tobą i dziękuję za to, 
że jesteś Chlebem życia. 
Dzięki Tobie żyję. 
Panie, dawaj mi stale tego chleba! 
W kruszynie chleba Panie jesteś .