piątek, 15 października 2021

Służba

 

Miłosierdzie Boże nie ma granic, jeśli tylko ja sam

nie postawię Mu tamy moja pychą ,

obojętnością i zarozumiałością .”


NIEDZIELA  17  X  2021 r.  


Zmień kierunek działania

Uczniowie Jakub i Jan są wierni,

swoją przyszłość wiążą ze swoim Mistrzem.

Mają zapał, są ambitni, pragną władzy.

To nic złego.

Tyle tylko, że myślą w kategoriach czysto ludzkich.

Jezus zaprasza nas,

abyśmy Mu towarzyszyli i potrzebuje zapału ludzi,

ale w dziele odkupienia.

Uczniowie, których powołał Jezus, nie są doskonali.

My też jesteśmy słabi.

Ale gdy powierzymy Mu swoje życie,

On nas umocni.

Zmieni kierunek naszej energii – staniemy się ludźmi

gotowymi do poświęceń, do ofiar,

ludźmi pragnącymi mieć udział w Jego zmartwychwstaniu.Jezu, przemień moje serce,

abym swój zapał wykorzystał na służbę dla Ciebie.
Błogosławieni,


którzy umierają w Panu .


16 III - 16 X 2021 r.  

Żyłeś niedługo, cierpiałeś wiele


spoczywaj w pokoju nasz słodki aniele .
Choć jesteśmy ludźmi wierzącymi to

trudno pogodzić się z odejściem ukochanej osoby.

Śmierć zabiera wszystko,

stanowi granicę dla minionego,

które pozostaje wyłącznie w naszej pamięci,

w naszym sercu .

To, co mogło się wydarzyć, już nie nadejdzie.

Odczuwamy pustkę, smutek, złość, żal,

trudno wytłumaczyć sobie,

że życie nadal trwa,

choć może pod pewnymi względami niepełne.

Trudno ocenić, kiedy przychodzi czas,

gdy pamięć i pustka już tak nie bolą.

Myślami wracamy stale do bliskich,

którzy odeszli, bez względu na to, czy minął miesiąc,

czy pół roku czy już dawno temu .

Dzisiaj mija siedem miesięcy jak odszedł

nasz Kochany mały Apostoł

Kacperek Naumienia

Błogosławione dziecko , które umarło w Panu .

Pozostawiając nam piękny przykład

miłości Boga i bliźniego .

Na myśl nasuwają się wspólne chwile,

plany, czujemy zapach,

słyszymy muzykę i od razu nasze myśli wędrują ku Niebu.

Tak .

Tęsknimy tak bardzo Kacperku ,

że czujemy Twoją obecność z nami .

Dostrzegamy to w szczególnych chwilach i różnych detalach,

na które nie zwrócilibyśmy uwagi w żadnym

innym momencie życia.
 

  


Przy Twoim grobie jest źródło Bożych łaski .

Wiem o tym bardzo dobrze i wielu ludzi to potwierdzi ,

którzy tam modlą się polecając swoje intencje .

Wyczuwamy tam obecność, jako dobrą opiekę,

dostrzegając znaki, jakie wysyłasz nam z Nieba .

A przy ołtarzu fatimskim krzątasz się duchowo 

jako fatimski przyjaciel  i ministrant .

 Istnienie ludzkiego ducha po śmierci

wynika z wiary i przekonań.Nie wszystek umrę .

Dusza ludzka jest nieśmiertelna .

Wspomnienia są największym skarbem,


który pozostawiają nam bliscy,


odchodzący na wieczny odpoczynek.


Wszystkie Kacperku spotkania z Tobą


pozostają i pozostaną w moim sercu .


Za pośrednictwem tych wspomnień możemy wracać


do chwil spędzonych razem.


Każde wspomnienie niesie ze sobą ładunek emocji,


którymi możemy podzielić się .


Żyłeś niedługo, cierpiałeś wiele


spoczywaj w pokoju nasz słodki aniele .


Ks. Grzegorz  
wtorek, 12 października 2021

13 X

 " JESTEM MATKĄ BOŻĄ RÓŻAŃCOWĄ  "

DZIEŃ FATIMSKI   13 X 2021 r.  W środę 13 października uroczysty Dzień Fatimski .

O godzinie 16 30 Różaniec św. ze św. Janem Pawłem II.

A o godz. 17 00 uroczysta Eucharystia .

MSZA  ŚW.  WSTAWIENNICZA  KACPERKA NAUMIENIA  ŚRODA 13 X 202r. 

DZIEŃ FATIMSKI”

17 00 Msza św. ku czci NMP Fatimskiej

Msza św. wstawiennicza Kacperka Naumienia  od Marka z Kamyka .

SOBOTA 16  X 2021 r.

17 00 Msza św. wstawiennicza Kacperka Naumieniapiątek, 8 października 2021

XXI Dzień Papieski

 NIEDZIELA ZE ŚWIĘTYM JANEM PAWŁEM II  

" NIE LĘKAJCIE SIĘ  "  

 «Nauczycielu dobry, 

co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»

Pytanie o największe dobro

Zadajemy wiele pytań. 

Najczęściej dotyczą spraw bieżących. 

Dzisiejsza Ewangelia zwraca naszą uwagę na całkiem inne pytanie: 

„Nauczycielu dobry, co mam robić, aby osiągnąć życie wieczne?”. 

Czy nasze zabiegane pokolenie pyta o to, jak żyć, by się zbawić? 

Czy w ogóle myślimy o życiu wiecznym? 

W trosce o nasze życie Jezus wskazuje nam, 

że drogą do wieczności jest wierność przykazaniom Bożym. 

Czy zachowujemy je?

 To bardzo ważne, ale Jezus idzie jeszcze dalej.

 Przestrzega nas przed zniewoleniem rzeczami materialnymi, 

nieuporządkowanym przywiązaniem do nich. 

Czy potrafimy zrezygnować z rzeczy tego świata dla największego dobra,

 jakim jest Bóg?Panie Boże, Ty jesteś moim największym dobrem. 

Pragnę podążać za Twoimi wskazówkami.