czwartek, 2 lutego 2023

Adoracja Luty 2023

 Ja jestem światłością świata.

Niedziela Adoracji 05 II 2023 r.  
Panie Jezu Chryste, 

z wiarą zbliżamy się do Ciebie 

jako ludzie poszukujący światła. 

W dzisiejszej Ewangelii przypominasz nam, 

że mamy być Twoimi świadkami, 

że wobec spotykanych ludzi mamy się odznaczać 

Twoim światłem, mamy być Twoim odblaskiem. 

Wiemy, że to nie jest łatwe zadanie, 

że nawet codziennie otaczają nas ciemności życia,

 dlatego przychodzimy do Ciebie, 

który jesteś światłością świata.

Panie Jezu, kilka dni temu, 

w święto Twego ofiarowania w świątyni,

 zapalaliśmy świece, aby przypomnieć sobie, 

że Ty jesteś źródłem światła. 

Symbol zapalonej świecy towarzyszy nam od momentu chrztu. 

Wówczas świeca została odpalona od paschału, 

znaku Twego zmartwychwstania. 

Światło chrzcielnej świecy jest symbolem żywej wiary, 

która ma wewnętrznie rozjaśniać drogi naszego życia.

Panie, dziękujemy za dar światła, 

bo ono pozwala nam żyć. 

Prosimy o dar wiary, 

aby ona rozjaśniała cały nasz dzień 

na podobieństwo naturalnego światła.

Bądź uwielbiony od naszej fatimskiej Rodziny .

Jezu ufamy Tobie. środa, 1 lutego 2023

Ofiarowanie

 ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ  

02 II 2023 r.  
W czwartek święto Ofiarowania Pańskiego.

Święto Matki Bożej Gromnicznej .

Msze św. o godz. 8 00 i 17 00

Boże obietnice się wypełniają,

ale nam często brakuje cierpliwości.

Obietnica, którą Bóg dał Symeonowi,

znalazła wypełnienie dopiero przy końcu jego życia.

Czy nam by się chciało tyle czekać?

Wierzyć i czekać.

Jak trudne jest to zadanie.

A może wydarzenie, przez które Bóg

chce się nami posłużyć dla swojej chwały,

czeka na nas właśnie przy końcu życia?

Pytanie, jakie możemy sobie zadać,

może brzmieć również tak:

Czy mamy w ogóle marzenia ?

Czy mamy też te marzenia związane z Bogiem?

I nie chodzi o to, że czegoś od Niego oczekujemy.

Choć Symeon pragnął,

aby Izrael doczekał się pocieszenia,

zrzucenia kajdan niewoli rzymskiej,

jego pierwszym marzeniem było,

aby przed śmiercią ujrzeć Tego,

który to pocieszenie przyniesie – Chrystusa – Mesjasza.

Po ludzku nie mógł tego dostrzec w dziecku,

które nie przyszło na świat w rodzinie królewskiej.

Ale ponieważ Duch Święty był z nim,

zostało mu to objawione.

Czy mamy w sobie tęsknotę

za spotkaniem z Jezusem?

Ono dokonuje się na modlitwie , podczas Eucharystii

w uczynkach miłosierdzia chrześcijańskiego .

Prośmy Ducha świętego niech 

nas prowadzi drogami  pokoju .

poniedziałek, 30 stycznia 2023

Św. Jan Bosko

 „Ojciec i Nauczyciel” dzieci i młodzieży

św. Jan Bosko 

Św. Jan Bosko należy do grona świętych, 

którzy na stałe weszli do historii Kościoła i świata. 

Zasłynął jako genialny wychowawca,

„Ojciec i Nauczyciel” 

młodzieży, pisarz i publicysta, 

założyciel zgromadzeń zakonnych. 

Zostawiał swoim podopiecznym wiele cennych 

wskazówek o wierze i czynieniu dobra.Najlepszym przyjacielem jest ten, 

kto nie pytając o powód twego smutku, 

potrafi sprawić, że znów wraca radość.


"Nie traćcie czasu, 

czyńcie dobro i to wiele dobra, 

a nie będziecie nigdy żałowali, 

żeście je uczynili." 
... Kto wie, że jest kochany kocha. 

A kto jest kochany otrzyma 

wszystko od młodzieży ..." 

… Nie odkładajcie na jutro dobra, 

które możecie uczynić dzisiaj,

 ponieważ jutro może nie będziecie 

już mieli więcej czasu ... 

piątek, 27 stycznia 2023

Błogosławieni

 Cieszcie się i radujcie,

albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. „


NIEDZIELA  29 I 2023 r. 


Człowiek będąc w tłumie może mieć poczucie anonimowości. 
Wydaje mu się, że jest bezosobowy,
 lecz ma naturalną potrzebę bycia dostrzeżonym. 
Jezus daje się dziś poznać jako ktoś, 
kto jest uważny na rzeczywistość. 
On widzi w tłumie swoich uczniów, każdego z nich. 
Zauważa ich bezsilność, smutek i ubóstwo. 
Jakie odczucia towarzyszą ci, 
gdy jesteś zauważany przez kogoś?
Zbliżając się do Jezusa, 
człowiek dostrzega w sobie różne niedoskonałości i wady. 
Może towarzyszyć mu przekonanie, 
że jeszcze nie jest wystarczająco idealny. 
Obraz Boga wymagającego perfekcji, 
może od Niego oddalać. 
Błogosławieństwa ukazują Jezusa, 
który jest łagodny, sprawiedliwy i miłosierny. 
Taki jest Bóg, takim chce się objawiać. 
Na ile pozwalasz sobie doświadczać takiego Boga, 
który jest Miłością .
Błogosławieństwa, o których mówi Jezus,
 prowadzą człowieka do wolności serca. 
Nie jest to łatwa droga.  Stań przed Jezusem. 

Zobacz te błogosławieństwa,

którymi żyje twoje serce. 

Poproś Pana, 

by one prowadziły cię do głębszej więzi z Nim, 

do bycia szczęśliwszym.


wtorek, 24 stycznia 2023

Mistyka

Ci­che, mi­stycz­ne Ta­try, owe wiecz­ne głu­sze"

MISTYKA GÓR 

Wi­taj­cie, ko­cha­ne góry,
O, wi­taj dro­ga ma rze­ko!
I oto znów je­stem z wami,
A by­łem tak da­le­ko!
Dzie­li­li mnie od was lu­dzie,
Wrza­skli­wy roz­gwar mia­sta,
I owa śmiesz­na cier­pli­wość,
Co z wy­rze­cze­nia wy­ra­sta .
Świat wartości w górach jest prosty i przejrzysty

 dla każdego. 

Ale jest to absolut piękna i estetycznych doznań. 

Nie chcesz, nie jedziesz. 

Nie jedziesz, nie widzisz. 

Nie widzisz, nie przeżywasz. 

Wybór należy do ciebie.
Ci­che, mi­stycz­ne Ta­try, owe wiecz­ne głu­sze
zi­mo­wych, śnież­nych pu­styń, owe za­pa­dli­ska
nie­do­stęp­ne wśród zło­mów, gdzie je­den się wci­ska
mrok i gdzie wi­cher koń­cem swych skrzy­deł ude­rza
z głu­chym ję­kiem, jak koń­skie na polu ko­py­to,
ude­rza­ją­ce w zbro­ję mar­twe­go ry­ce­rza:
ty, pust­ko, w sie­bie wo­łasz błęd­ną ludz­ką du­szę…


Góry są środkiem, celem jest człowiek. 

Nie chodzi o to, aby wejść na szczyt,

 robi się to, aby stać się kimś lepszym.


Góry dają człowiekowi nieograniczony 

kontakt z przyrodą - poczucie wewnętrznego

 wyzwolenia, oczyszczenia, niezależności.