czwartek, 26 maja 2022

Wniebowstąpienie Pańskie

"Mężowie z Galilei, 

dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? "

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

NIEDZIELA 29 V 2022 r. 
Spotkanie na modlitwie

Ewangeliczna opowieść o wniebowstąpieniu kończy się 
niezwykłym stwierdzeniem: 
Przebywali ciągle w świątyni i wielbili Boga. 
Widać wyraźnie, że dla apostołów odejście Jezusa Chrystusa 
do nieba nie tylko nie stanowiło zerwania z Nim kontaktu, 
lecz jeszcze pogłębiło go. 
Uznali, że jest on wciąż możliwy, jeśli oddadzą się modlitwie. 
Ten, do którego dotąd zwracali się bezpośrednio, 
patrząc Mu w oczy, słuchając Jego głosu, 
Ten sam był dla nich równie dostępny i bliski,
 gdy podejmowali modlitwę w świątyni. 
Możemy uczyć się od apostołów tej pewności,
 że kontakt z Bogiem jest teraz jeszcze głębszy niż wtedy, 
gdy niewielka i wyjątkowa garstka ludzi mogła
 towarzyszyć Mu w Jego ziemskiej wędrówce. 
Wniebowstąpienie nie zmieniło nic w relacji 
między Bogiem a człowiekiem. 
Choć chcielibyśmy mieć Boga na wyciągnięcie ręki,
 to jednak wierzymy mocno, 
że w duchu możemy przenieść się z naszych ziemskich 
świątyń do niebiańskiego Jeruzalem, 
w którym na nas czeka. 
To stać się może tylko w Kościele, 
tylko przez posługę Kościoła, tylko w duchu Kościoła.

Panie Jezu Chryste, wychodzę dziś 
poza miasto mojej codzienności, 
poza obszar moich zwyczajnych spraw, 
by spojrzeć w niebo i na nowo 
nawiązać z Tobą głęboką relację. 


środa, 25 maja 2022

Matka

 MATKA , KTÓRA WSZYSTKO ROZUMIE 

DZIEŃ MATKI   -  26 V 2022 r. Modlitwa za Mamę

Boże Ojcze, dziękuję Ci za miłość do mojej mamy, 
która jest zaszczepiona w sercu moim. 
Nie dopuść, aby to uczucie kiedykolwiek wygasło we mnie; 
chroń mię od tego wszystkiego, 
co by ją zmartwić lub zasmucić mogło i nie pozwól,
 abym zapomniał, że jej życie, wychowanie i opiekę winien jestem. 
Nie mogę się jej odwdzięczyć za wszystkie dobro
 jakie mi wyświadczyła, 
Ty więc, o mój Boże, nagródź ją za mnie. 
Ześlij na nią wszystko co dobre, 
pozwól jej długo i szczęśliwie żyć, 
a mną tak kieruj, 
ażebym zawsze ją szanował i kochał,
 żadnej przykrości jej nie sprawił, 
a z czasem stał się podporą w jej starości.
Amen.

poniedziałek, 23 maja 2022

Laureaci

 

Laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy 

o św. Janie Pawle II


W kwietniu 2022 r. została przeprowadzona 
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Janie Pawle II. 
Celem Olimpiady było pogłębianie wiedzy
 o życiu i posłudze papieskiej Jana Pawła II 
wśród uczniów w całej Polsce oraz  ze SP nr 3 
im. Jana Pawła II w Kłobucku .

Tytuł i Dyplom Laureata otrzymali uczniowie 

Maja Szymor  kl. VII a 
Michał Słomczyński kl. VIII b 
Kuba Kubicki kl. VII c
Zuzanna Król  kl. VII a 
Przemysław Kurzacz  kl. VII a 
Wiktor Cichoń kl. VII a
Julia Kaczmarzyk kl. VII a
Wiktoria Sawicka kl. VIII b 
Ewa Cieślik  kl. VIII a
Hanna Bęben kl. VII a 
Kinga Kemuś kl. VIII a 
Weronika Lis kl. VIII b 

Gratulujemy  .


sobota, 21 maja 2022

Pokój

 

Bóg potrzebuje schronienia

Niedziela 22 V 2022 r. Jeśli Mnie kto miłuje, 

będzie zachowywał moją naukę,

a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.


Dzisiejsza Ewangelia ujawnia nam 

zupełnie nową perspektywę. 

Nowe, piękne i powołanie człowieka:

 oto możemy stać się domem Boga. 

Miejscem, w którym zamieszka, Jego schronieniem. 

Ojciec mój umiłuje go. 

Przyjdziemy do niego i będziemy u niego mieszkać.

Czy Bóg potrzebuje schronienia?

Czy potrzebuje dachu nad głową? 

Takie wyobrażenie miałoby w sobie coś pogańskiego. 

Nie jest przecież wydany na łaskę żywiołów, 

nie jest jak statuy z drewna lub złota, 

które może zniszczyć deszcz i wiatr. 

Jest jednak bezdomny. 

Potrzebuje schronienia. 

Potrzebuje miłości. 

Jest wydany na łaskę człowieka – tak się uniżył, 

z miłości. 

Nieustannie prosi o miejsce w naszym życiu, 

o miejsce w naszym sercu, 

o miejsce w naszej duszy. 

Wszechmocny Bóg, 

który zdecydował się na bezdomność, 

jeśli nie udzielimy mu miejsca w sobie.


Panie Jezu Chryste,

 oto otwieram przed Tobą drzwi mojego mieszkania. 

Zamieszkaj ze mną, 


wtorek, 17 maja 2022

sobota, 14 maja 2022