sobota, 20 marca 2021

 

Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną;

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU      

21 III 2021 r.  

Jeśli ziarno pszenicy wrzucon

e w ziemię nie obumrze,

pozostanie tam samo; jeśli zaś obumrze,

przynosi obfity plon”.


Jezus przyszedł, aby zasiać w ludzkości ziarna życia Bożego.

Wymaga to wielkiego radykalizmu,

bo ekonomia Boga jest inna:

aby żyć, trzeba umrzeć; 

- droga sakramentalna naszego życia .

aby zyskać, trzeba stracić.

Ten, kto kocha swoje życie, traci je;

ten zaś, kto nie przecenia swojego życia na tym świecie,

zachowa je na życie wieczne”.

Tyle znaków Bóg nam daje w otaczającej rzeczywistości .

Trzeba więc zrezygnować z siebie i podążać za Jezusem.

Znakiem prawdziwego życia jest krzyż Chrystusa,

który głośno woła do naszych sumień i serc.

To jest owa „godzina” Jezusa.

Słowo „krzyż”, wypowiedziane do człowieka naszych czasów,

niesie ocalenie.

Czy potrafimy jeszcze usłyszeć ten głos,

kiedy każdego dnia patrzymy na krzyż Chrystusa

zawieszony na ścianie mojego mieszkania?

Albo Krzyż , który nosimy w sobie ?


Panie Jezu,

dziękuję Ci, Ty dajesz mi prawdziwe życie,

dajesz mi ocalenie prowadź Nas drogami

wiary ,nadziei i miłości.