piątek, 12 marca 2021

Miłość Boża

 

 Aby każdy, kto w Niego wierzy,

nie zginął, ale miał życie wieczne. 


IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU   

14 III 2021 r.  

Wielki Post jest czasem, w którym uświadamiamy sobie,

 że Bóg nas miłuje, że daje nam najcenniejszy dar – swojego Syna, 

abyśmy mieli życie.

 Bóg pragnie, abyśmy mocno wierzyli w tę prawdę,

 żeby nikt z nas zginął. Biedny jest człowiek, 

który nie wierzy i odrzuca miłość Boga lub krąży po bezdrożach,

 bo w jego życiu panują ciemności, gubi się. 

Tymczasem wiara rozświetla nasze drogi, 

daje szczęście, prawdziwą radość. 

Wielki Post jest właśnie taką drogą do światła. 

I my możemy nią podążać, 

jeśli staniemy w prawdzie o naszym życiu przed 

Bogiem i odsłonimy przed Nim nasze serce tak jak Nikodem. 

Bóg nas kocha, więc pomoże nam swoją obecnością, 

da światło i życie.Panie Jezu, przychodzę do Ciebie jak Nikodem. 

Proszę, oświeć moje serce i wskaż mi

 drogę do przemiany mojego życia.