czwartek, 4 marca 2021

Słowo Życia - adoracja

 

Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne.

Niedziela  07 III 2021 r.
ADORACJA


Panie, nasz Ojcze, stając wobec Twego Syna obecnego

w Najświętszym Sakramencie, dziękujemy Ci za to,

że w Świątyni Fatimskiej stoi ołtarz.

Pod nim relikwie świętych męczenników"

Szczepana i Deodata ,

danych nam od Ciebie , 

abyśmy trwali przy Tobie .


Ołtarz To najważniejsze miejsce, święte miejsce.

Tu łączy się niebo z ziemią i ziemia z niebem.

Tu możemy składać swoje ofiary i tu je przyjmujesz.

Tu też składasz Twoje najświętsze dary,

dając nam święty pokarm , pokarm nieśmiertelności.

Jezusa Pana i Zbawiciela .


Czy pamiętasz jeszcze smak Komunii św. ?

kiedy ostatni raz  zaprosiłeś Chrystusa

do swojego serca . ?


Jaki to smutny obraz. 

Msza św. za kogoś bliskiego z rodziny .

Kapłan w konfesjonale i przy Ołtarzu , 

obecni ludzie przyjmują Komunie św.  tylko nie rodzina .


W dzisiejszej Ewangelii Panie Jezu

okazujesz złość.

Przygotowujesz bat ze sznurów i przepędzasz kupców ze świątyni. 

Bóg reaguje gniewem na obłudę człowieka.

Jego gniew może przerażać.


Jakby chciał powiedzieć,

że zaprasza do tego, by pobożność i pielęgnowanie tradycji

były wyrażaniem tego,

co kryje serce. 


Bóg w naszej Fatimskiej Parafii w ostatnim czasie daje nam

tyle znaków .

A my jak odpowiadamy ?

Czym wypełnione jest nasze serce .?

Czy mamy w sobie pragnienie Boga , modlitwy ,

życia sakramentalnego naszych rodzin ,

relacji , miłości , przyjaźni ,obecności ,

ludzkiej wrażliwości , modlitwy za innych …


Gniew twój Panie Jezu

świadczy o tym, że Tobie na nas zależy.

Chcesz nam pokazać prawdę o naszym położeniu,

o stanie naszego serca.

Każdego dnia warto podejmować decyzję,

czy idzie się za Jezusem autentycznie, czy byle jak .


Co dzisiaj o twoim sercu powiedziałby ci Jezus.

Zapytaj go teraz w ciszy .


Jezus zawsze na modlitwie przed Najśw. Sakramentem

daje nam natchnienia ..dobre myśli 

tylko trzeba mieć otwarte serce .


…………………………….


Jezu ufamy Tobie .