sobota, 13 stycznia 2018

Zawierzenie

Pod Twoją obronę uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko....

 Tobie nasza Patronko Fatimska Matko 
zawierzamy siebie , wszystkie rodziny , które 
odwiedziliśmy w czasie wizyty kolędowej .
Niech będą mocne , mocą wiary , nadziei i miłości . 
Amen .Pod Twoją obronę
uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,

naszymi prośbami
racz nie gardzić
w potrzebach
naszych,

ale od wszelakich
złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna
i błogosławiona.

O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.