czwartek, 1 lipca 2021

Modlitwa

Wołam z całego serca: 

Wysłuchaj mnie, Panie."

Dzięki składajmy Chrystusowi, 

który nas obdarzył światłem dnia dzisiejszego,

 i zanośmy do Niego nasze błagania:
Uświęć nas, Panie, swym błogosławieństwem.

Ty ofiarowałeś samego siebie za nasze grzechy,
- przyjmij nasze zamiary i czyny dnia dzisiejszego.
Uświęć nas, Panie, swym błogosławieństwem.

Ty uweselasz nasze oczy darem nowego poranka,
- rozjaśnij nasze serca swoją światłością.
Uświęć nas, Panie, swym błogosławieństwem.

Spraw, abyśmy dzisiaj byli życzliwi dla wszystkich
- i przez to Ciebie naśladowali.
Uświęć nas, Panie, swym błogosławieństwem.

Okaż nam, Panie, od rana swoje miłosierdzie,
- niech radość pochodząca od Ciebie będzie dziś naszą mocą.
Uświęć nas, Panie, swym błogosławieństwem.

Modlitwa  : Ojcze nasz ...