wtorek, 27 lipca 2021

Czas


Znajdź czas…
Znajdź czas na zastanowienie.

Znajdź czas na modlitwę.

Znajdź czas na śmiech. Śmiech jest źródłem siły. 

Jest największą siłą na świecie. Jest muzyką duszy.

Znajdź czas na zabawę.

Znajdź czas na kochanie i bycie kochanym.

Znajdź czas na dawanie. 

W nim tkwi tajemnica wiecznej młodości. 

Dawanie jest przywilejem, który dał nam Bóg. 

Dzień jest zbyt krótki, by być egoistą.

Znajdź czas na czytanie.

Znajdź czas na przyjaźń.

Znajdź czas na pracę. 

Praca jest źródłem mądrości. 

Jest drogą do szczęścia. 

Jest ceną sukcesu.

Znajdź czas na dobroczynność. 

Ona jest kluczem do raju.