piątek, 9 lipca 2021

Jezus Syn Boży

 

" Panie, Ty jesteś naszą mocą i siłą, poślij nas."


Niedziela 11 lipca 2021 r.   


Jezus daje to, co najważniejsze

Dlaczego Jezus wybrał takich, a nie innych apostołów?

Jezus nie powierza swojej misji pojedynczym osobom,

wysyła uczniów po dwóch.

Dar głoszenia Ewangelii i uzdrawiania otrzymuje wspólnota.

Nawrócenie i uzdrowienie zaczynają się od relacji z Bogiem i z innymi ludźmi.

Z pewnością w niektórych parach były spory i trudności.

A jednak tej ułomnej wspólnocie Jezus dał wielki dar i zadanie.

Ewangelia nie mówi nic na temat ich cnót, mądrości czy daru wymowy.

Jezus nie kwalifikuje owych Dwunastu według kryteriów przydatności.

Stosuje typowy dla siebie wyznacznik,

jakim jest miara serca i prawdziwej miłości i ludzkiej przyjaźni .

A jeśli czegoś po ludzku brakuje apostołom do właściwego wypełnienia misji,

to zostaje im to dodane przez samego Chrystusa.

To, co najważniejsze, już otrzymali – siły do wykonania misji i dary ducha św.


Panie, Ty jesteś naszą mocą i siłą, poślij nas.


Panie Jezu, dziękuję Ci, bo wszystko,

co mam, pochodzi od Ciebie.

Dziękuję, że mogę Ci służyć.