piątek, 23 lipca 2021

Niedziela ze św. Krzysztofem

 

Św. Krzysztofie prowadź nas

NIEDZIELA 25 LIPCA 2021 R.    


W niedzielę 25 lipca niedziela ze św. Krzysztofem

Patronem kierowców i podróżujących .

Od rana po wszystkich Msza św. poświęcenie samochodów .

Ofiary z poświęcenia tradycyjnie

przeznaczamy na pomoc dla misjonarzy .
Boże, pobłogosław mojej podróży. Spraw, 

abym jechał bezpiecznie i szczęśliwie dotarł do celu.


Boże, prowadź! Święty Krzysztofie, módl się za nami! Amen.


Święty Krzysztofie, który patronujesz prowadzącym pojazdy,


otaczaj swą opieką każdego, kto usiądzie za kierownicą.


Wypraszaj u Boga łaski i predyspozycje potrzebne każdemu 

kierującemu pojazdem.


Święty Krzysztofie, proś dobrego Boga, 

aby chronił kierowców przed brawurą


i wypadkami i aby każdy z nich był na drodze odpowiedzialny,

 trzeźwy, opanowany i życzliwy. Amen.