piątek, 9 lipca 2021

Pomyśl o drugim człowieku

 " Łakną uśmiechu, czekają na dobre słowo.."Jesteśmy dla siebie czasami tacy okrutni.

Nasz język jest często pełen gróźb i przemocy.

Jesteśmy oburzeni, protestujemy, walczymy - i po co?

Mówimy: o solidarności, o więcej człowieczeństwa.

A jednocześnie zachowujemy się tak nieludzko,

bo nasze zachowanie zatraca wszelki szacunek dla ludzi.

Wciąż jeszcze wierzymy w prawo silniejszego.

Sądzimy, że zawsze mamy rację, żądamy jej za wszelką cenę.

Nasze ludzkie współczucie marnieje i karłowacieje.

Kto wie o własnych błędach i czułych punktach,

jest w stanie łatwiej znieść słabostki innych.

Tak rośnie zrozumienie, duch pojednania, sympatia.

Staniesz się łagodny i tolerancyjny, jeśli wiesz,

jak kruche są wszelkie rzeczy i jak samotni ludzie.

Łagodność ma wielkie serce: Wszystko trafia jej do serca,

wszystkim się wzrusza, bierze wszystko w swoje ramiona.

Pomyśl o wielu ludziach także w twoim otoczeniu,

którzy przez chorobę, biedę, nieszczęścia

odsuwani są powoli od życia.

Łakną uśmiechu, czekają na dobre słowo,

tęsknią za wspólnotą, przyjaźnią.

Pomyśl o ludziach kalekich, potrzebujących opieki,

którzy rzadko lub wcale nie czują ciepła ręki

i pogrążają się w samotności.

Przywdziej współczucie i łagodność dla wszystkich ludzi,

którzy są wokół ciebie, i nie pozwól nikomu marznąć.