niedziela, 6 grudnia 2020

Miłosierdzie

 «Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy»."

PONIEDZIAŁEK II TYGODNIA ADWENTUNajwiększe uzdrowienie

Największym nieszczęściem człowieka jest paraliż jego duszy,

 spowodowany przez grzech. 

Jezus nie przywrócił wzroku wszystkim niewidomym, 

nie uleczył wszystkich chorych,

 ale wszystkim podarował łaskę zbawienia. 

Jak jest ona ważna, ukazuje nam dzisiejsza Ewangelia. 

Jezus najpierw leczy duszę paralityka, 

a potem przywraca władzę jego ciału. 

Czyni to, widząc wiarę przyjaciół, którzy go przynieśli. 

Największym cudem jest więc uzdrowienie wewnętrzne,

 duchowe, często niewidzialne dla oczu, 

lecz odczuwalne sercem.

Dziękuję Ci, Jezu, za te osoby, 

które na modlitwie przynoszą mnie do Ciebie, 

i za tych, których ja mogę do Ciebie przynosić.