piątek, 25 grudnia 2020

Męczennik

" Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony".

Święto św. Szczepana męczennika  Narodziny dla ziemi i dla nieba

Paradoksy Ewangelii trwają dalej: 

Dzieciątko to Bóg, Król, Władca wszechświata. 

Tronem Jego jest żłób, a pałacem – stajnia. 

Wśród królewskiej świty najbliżej Zbawiciela są męczennicy. 

Pierwszym wśród nich jest wspominany 

dziś diakon Szczepan.

 Bóg rodzi się na ziemi, aby człowiek narodził się dla nieba. 

Szczepan oddał życie za wcielonego

 Boga i zmartwychwstałego Pana. 

Narodził się dla nieba jako pierwszy z męczenników. 

Zanim to uczynił, żył w głębokiej komunii ze swoim Panem,

 służąc Mu w ubogich i potrzebujących. 

Jego serce otwarte na Boga otworzyło 

mu niebo i ujrzał Jezusa Zmartwychwstałego 

po prawicy Ojca.Jezu, dziękuję Ci. 

Twój betlejemski żłóbek to dla mnie wciąż nowa

 lekcja miłości i służby.