sobota, 19 grudnia 2020

"Tak " jak Maryja

 

«Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. ;.”

IV NIEDZIELA ADWENTU  

20 XII 2020 r.  

 


  Bóg szanuje wolność człowieka. 

Dlatego w zwiastowaniu ustami anioła Gabriela 

objawia Maryi swoją wolę, ale pyta jednocześnie,

 czy chce ją przyjąć. 

Bóg nie narzuca, lecz prosi. 

Maryja jako istota wolna mogła powiedzieć Bogu „nie”, 

podobnie jak w ogrodzie Eden postąpiła Ewa, 

słuchając zwodniczych zapewnień węża. 

Ewa też była wtedy bez grzechu, 

pełna łaski i w komunii z Bogiem. 

To, co Ewa zniszczyła przez swoją pychę, 

nieufność i nieposłuszeństwo, 

Maryja na nowo odbudowała przez swoją wolność, 

pokorę, ufność i posłuszeństwo Bogu. 

Stając się służebnicą Pana, 

stała się wolna wobec wszystkich innych

autorytetów ludzkich.


Jezu, pragnę się coraz bardziej upodabniać do Maryi 

w zaufaniu i wybieraniu woli Boga w moim życiu.