piątek, 4 grudnia 2020

Niedziela Adoracji

 II NIEDZIELA ADWENTU, 

ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU 

06 XII 2002 r. 
Jan przygotowuje drogę Jezusowi. 

Jest głosem Słowa. 

Jan zanurza w wodzie, 

podczas gdy Jezus zanurza w miłości Ducha Świętego. 

Jan, stając się drogą dla Jezusa, zaprasza innych:

 „Przygotujcie drogę Pana!”. 

Autentyzmem jego życia z Bogiem 

pociągnął wielu do przemiany życia. 

Także my, podejmując osobisty trud  przemiany

 naszego życia, 

stajemy się inspiracją dla innych. 

Pokazujemy, że zmiana jest możliwa, 

że warto żyć według wartości ewangelicznych. 

Żyjąc blisko Boga, 

można być człowiekiem wiernym, dobrym, 

prawdziwym, a także radosnym, 

wolnym, szczęśliwym i spełnionym.Jezu, przynoszę Ci dziś moją tęsknotę za nowością życia, 

którą tylko Ty możesz mi ofiarować.