wtorek, 15 grudnia 2020

Umocnienie

 " Nie wstydź się swoich wątpliwości. "

środa 16 XII - III tydzień adwentu .

  Nie wstydź się swoich wątpliwości

Rozbrajająca jest prostota i pokora Jana. 

On także ma własną wizję nadchodzącego Mesjasza,

 opartą na starotestamentalnych proroctwach: 

ma to być surowy sędzia, który przeprowadzi bezwzględny sąd. 

Jezus jednak wychodzi poza wszelkie schematy i oczekiwania. 

Jan czuje się wręcz zagubiony, 

ale jest na tyle szczery i odważny, 

że nie pogrąża się w swoich wątpliwościach i domysłach,

 lecz pyta wprost Jezusa przez swoich uczniów: 

„Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, 

czy też mamy czekać na kogoś innego?”. 

Pytanie to pokazuje nam dramat serca proroka. 

Jezus odpowiada Janowi, pokazując, 

że w Nim spełnia się proroctwo z Księgi Izajasza .

 Znaki te widzieli na własne oczy także uczniowie Jana, 

są więc wiarygodnymi świadkami.Jezu, pragnę przychodzić do Ciebie

 w moich zagubieniach i wątpliwościach. 

Wierzę, że je rozwiejesz i umocnisz moją wiarę w Ciebie.