środa, 9 grudnia 2020

Posłaniec

Między narodzonymi z niewiast

 nie powstał większy od Jana Chrzciciela. "

Czwartek 10 XII - II tydzień adwentu 


Święci to ludzie mający odwagę stawać się sobą,

 czyli takimi, jakimi stworzył ich Bóg, 

a nie jedynie takimi, jakimi uczyniło ich życie. 

Święci to ludzie z pasją, kreatywnością, odwagą, 

siłą, heroizmem, poczuciem humoru i zdrowym 

dystansem do samych siebie.

 To ludzie, którzy potrafią kochać i z miłości

 uczynili sens swego życia,

 bo „Bóg jest miłością” .

 Nawet jeśli Jan Chrzciciel jest największy pośród ludzi 

jako prorok i poprzednik Mesjasza, 

to jednak każdy uczeń Jezusa i Jego

świadek jest większy od Jana, 

bo nosi w sobie podobieństwo do Syna Bożego 

ukształtowane w nim przez Ducha Świętego.Jezu, pragnę być Twoim uczniem 

 z zapałem dążyć do świętości i kochać.