wtorek, 8 grudnia 2020

Przyjdźcie ...

 "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 

którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, 

 a Ja was pokrzepię...."

Środa 09 XII - II tydzień adwentu .


Siła miłości

„Moje jarzmo jest łatwe do niesienia, 

a mój ciężar lekki” – mówi Jezus. Jak to możliwe? 

To miłość największy ciężar czyni lżejszym, 

a gorycz osładza. 

Wszystko, co przeżywamy bez miłości, 

staje się dla nas obciążeniem i utrudzeniem.

 Co nie znaczy, że trwając przy Jezusie, 

już tego nie doświadczymy. 

To byłaby iluzja. 

Jednak z Jezusem, pozwalając,

 aby On wciąż nas odnawiał swoją miłością i uczestniczył 

w naszych zmaganiach i trudach, 

doświadczamy umocnienia i ukojenia. 

Będąc blisko Niego, 

możemy od Niego czerpać i uczyć się, 

jak pięknie i sensownie żyć.


Jezu, pragnę uczyć się od Ciebie siły pokory i łagodności, 

dzięki którym nie muszę traktować innych z góry, 

by poczuć się kimś ważnym.