piątek, 17 stycznia 2020

Jedność

Tydzień Modlitw o Jedność chrześcijan.

Niedziela 19 stycznia 2020 r.   
Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł:
 „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. 
To jest Ten, o którym powiedziałem:
«Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością,
 gdyż był wcześniej ode mnie». 
Ja Go przedtem nie znałem, 
ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, 
aby On się objawił Izraelowi».