piątek, 14 maja 2021

Niebo

 

Ja jestem z wami przez wszystkie dni,

aż do skończenia świata.

Niedziela  16 V 2021 r.  


Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie,

a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami,

które jej towarzyszyły.


Dziś przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia .

My tak naprawdę nie świętujemy dzisiaj odejścia Pana Jezusa.

Dzisiaj jest Wielkie święto pozostania Pana Jezusa z nami.

On idzie do Ojca,

ale właśnie przez to będzie mógł być z każdym z nas

zawsze, wszędzie i aż do końca.

Objawił nam Boga, odkupił nasze grzechy i

został wzięty do nieba i zasiadł po prawej stronie Boga”.

On otworzył nam niebo.

A w domu Ojca jest mieszkań wiele.

My też mamy nadzieję, że kiedyś tam zamieszkamy.

Dlatego starajmy się żyć blisko Jezusa,

być Jego świadkami i dzielić się Jego miłością z bliźnimi.

I tak tajemnica Wniebowstąpienia Pańskiego staje się

dla nas źródłem prawdziwej radości.

Przypomina nam o czymś wielkim –

o tym, że istnieje niebo.

Niebo powinno się w nas objawiać.

Zmartwychwstały Pan chce nam ofiarować nowy język:

nie musimy mówić językiem agresji, wulgaryzmów,

złości, zazdrości i hejtu – możemy mówić językiem nieba,

językiem miłości i przyjaźni

Pan Jezus daje nam nowe serce:

nasze serce nie musi być zatrute jadem fałszu ,

nienawiści, agresji, rozgoryczenia –

może w nim panować radość,

pokój i miłość w Duchu Świętym.

Nie zgubmy w naszym życiu celu naszego

pielgrzymowania .

A jest nim NIEBO .