piątek, 11 maja 2018

Świętowanie

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

13 V  2018 R.  


Wniebowstąpienie Pańskie jest dla nas wezwaniem 
do modlitwy o Ducha Świętego: 
tylko On może przezwyciężyć nasze poczucie
 osamotnienia i smutku.
Przyjdź Duchu Święty.....