sobota, 26 maja 2018

Tajemncia wiary

Uroczystość Najświętszej Trójcy

27 V 2018 R. 

 Dzisiejsza niedziela jest zaproszeniem, 
by głębiej wejść w tajemnicę Trójcy Świętej. 
Intelektualnie nie da się Jej ogarnąć,
 ale możemy w Niej zamieszkać, zanurzyć się. 
Jako ochrzczeni w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, 
jesteśmy mieszkańcami Boga. 
Nie obcymi ani przychodniami, 
ale Jego dziećmi, uczestniczącymi w Jego życiu.
 On dziś nas zaprasza do zanurzenia się samym
 źródle tajemnicy Miłości.