piątek, 4 maja 2018

uwielbienie

NIEDZIELA  ADORACJI  

 06 V 2018 R.

"  JEZU UFAMY TOBIE"

 Po raz kolejny usłyszymy dziś najważniejsze wezwanie
 Ewangelii, abyśmy się wzajemnie miłowali. 
To po tym wszyscy poznają, że jesteśmy uczniami Chrystusa.
 W tym świetle staje się zrozumiałe, 
dlaczego Chrystus nigdy nie posyłał uczniów pojedynczo,
 dlaczego tak ważna w głoszeniu słowa Bożego jest wspólnota. 
Nie możemy również oczekiwać owoców głoszenia Ewangelii, 
jeśli nie ma w nas miłości wobec tych, do których idziemy. 
Bóg jest miłością, przez miłość Go poznajemy i przez miłość przekazujemy Go innym.