poniedziałek, 14 maja 2018

olimpiada

LAUREACI OGÓLNOPOLSKIEJ  OLIMPIADY

 WIEDZY  O ŚW. JANIE PAWLE II 

50  uczniów ze  SP nr 3 im. Jana Pawła II
 zdobyło tytuł i dyplom 
Laureata
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o św. Janie Pawle II .
Na poziomie podstawowym IV miejsce w kraju 
zdobyła Wiktoria Sawicka z kl. IV b 
a na poziomie gimnazjalnym II miejsce w kraju 
zdobył Karol Kuś z kl. II a .
Wszystkich uczniom serdecznie gratulujemy .