środa, 25 grudnia 2019

św. Szczepan

Pan jest Bogiem i daje nam światło. „

Święto św. Szczepana 


Opowiedzenie się za Jezusem i przyjęcie Go do swojego życia
 może wielu się nie spodobać. 
W XXI wieku co roku około 170 tys. ludzi ginie za wiarę w Jezusa. 
Kiedy On do mnie przychodzi,
 daje mi zapewnienie swojej obecności i opieki. 
Małe Dziecię to Bóg prawdziwy, który narodził się nie po to,
 aby przez chwilę uradować nas swoim przyjściem. 
Jego bycie Emmanuelem, Bogiem z nami, 
wyraża się w obietnicy, że będzie z nami po wszystkie dni, 
aż do skończenia świata.
Chce być źródłem ludzkiej mocy, wyzwalać z lęku przed światem.
 Co mam czynić, aby Go nie zawieść? 
Postawa Szczepana, człowieka pełnego łaski i mocy,
 jest wskazówką. 
Mam ożywiać w swoim sercu gorące pragnienie
 bycia z Jezusem we wszystkim i na zawsze. 
A serce swoje napełniać łaską, obecnością Ducha Świętego, 
który jest darem Jezusa. 
Oto moja troska.

Ty, Jezu, przyszedłeś do mnie jak do swojej własności. 
Pragnę Cię dziś na nowo przyjąć i być wytrwałym na drodze wiary. 
Wiem, że podołam, bo Ty zawsze jesteś ze mną.