czwartek, 5 grudnia 2019

Boży człowiek

ŚWIĘTY MIKOŁAJ 
NIEZMIERNIE DOBRY CZŁOWIEK   Módl się za nami święty Mikołaju
  Abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych
Módlmy się:
Miłosierny Ojcze Niebieski, dziękujemy łaskawości Twojej za to, 
że świętego Mikołaja naznaczyłeś nam jako 
patrona i opiekuna; 
racz nas przez całe życie prowadzić drogą przykazań Twoich, 
abyśmy będąc z łaski Twojej wezwani, 
za Jego przyczyną służyć Ci mogli na wieki ze świętymi w niebie.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Modlitwa dziecka do świętego Mikołaja

Przybądź święty Mikołaju
Zejdź z niebieskich wzgórz
Grzeczne dzieci Cię czekają
Choć posnęły już.
Przy łóżeczku anioł Boży,
Czuwa Anioł Stróż.
On Ci z lekka drzwi otworzy,
A ty dary złóż.*