sobota, 7 grudnia 2019

II Adwetowa Niedziela

II NIEDZIELA ADWENTU 
 
UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP 
 
08 XII 2019 r.

" «Nie bój się, Maryjo, 
znalazłaś bowiem łaskę u Boga. . „
Maryja to ważna osoba w planie zbawienia. 
Wszystko, co się dokonało, opiera się na mocy Bożej łaski. 
W przypadku Maryi była to łaska uprzedzająca, 
która zachowała Ją od grzechu. 
A w moim przypadku to łaska wspomagająca, która
 umożliwia podążanie drogą woli Bożej. 
Idę razem z Maryją. 
Niepokalane Poczęcie napełnia sensem całe 
adwentowe oczekiwanie. 
 Patrzę na Maryję, uczę się od Niej i proszę Ją, 
abym tak jak Ona potrafił uwierzyć, 
że Słowo także we mnie chce stać się życiem. 
Radość i pokora Maryi poszerzają moje adwentowe horyzonty. 
Nie da się przejść Adwentu bez Niepokalanej. 
Razem z Nią walczę o czystość serca, 
gotowego na przyjęcie Mesjasza.

Uwielbiam Cię, Panie, za dar Niepokalanej. 
Dziękuję Ci, Dziewico Niepokalana, 
że reprezentujesz mnie przed Bogiem. 
Pomóż mi swoją matczyną opieką 
owocnie przeżyć czas Adwentu.