piątek, 13 grudnia 2019

Trwajmy mocno przy Bogu

BĄDŹMY WIERNI DNIOWI  PAŃSKIEMU 
NIEDZIELA DLA BOGA I RODZINY 
"PAMIĘTAJ ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ "

15 XII 2019 r. 

Wielkość Jana Chrzciciela

Jezus daje świadectwo o wielkości Jana Chrzciciela, 
który doskonale wypełnił misję przygotowania
 ludzkich serc na Jego przyjście. 
Jan Chrzciciel szedł drogą całkowitego ubóstwa i zapomnienia o sobie. 
Żył tak, aby nie przysłonić sobą Jezusa. 
A przecież pociągając innych radykalizmem swojego życia, 
łatwo mógł stać się przywódcą. 
On natomiast wiernie szedł drogą wyznaczoną mu przez Boga. 
Realizował Jego plan, a nie swoją wizję. 
Konsekwentnie wskazywał na Jezusa, 
również spójnością swojego życia, słów i czynów. 
Prostować drogi na przyjście Mesjasza to solidnie 
 wypełniać swoje powołanie, budować jedność życia 
wiary w codzienności, starać się o zgodność czynów ze słowami. 
Tak postępował Jan Chrzciciel, dlatego Jezus daje go za przykład wiary, 
która nie uległa zwątpieniu. 
Jednocześnie Jezus pokazuje wielkość tych,
 którzy mają udział w królestwie, które zapoczątkował.
 Nie mierzy się jej zasługami, lecz przyjaźnią z Jezusem.

Wspomagaj mnie, Panie, stale swoją łaską,
 abym mógł być Twoim świadkiem przez jedność 
mojego życia oddanego Tobie. 
Daj mi pokorę, abym nigdy nie przesłaniał Ciebie innym.