sobota, 1 stycznia 2022

Adoracja

 

„ Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało.

NIEDZIELA ADORACJI  NAJŚW. SAKRAMENTU 

02 I 2022 r. 
Panie Jezu, klękamy przy Twoim żłóbku,

 aby bardziej pokochać nasze życie na ziemi. 

Codzienna praca, zabieganie, 

Ty przychodzisz, abyśmy je na nowo pokochali, 

ale pokochali Twoją miarą.

Boskie Dzieciątko, adorujemy Cię,

 aby nauczyć się Twojej miary ludzkiego życia. 

Św. Paweł podpowiada, że będzie to możliwe, 

gdy otworzymy oczy serca, a dokładniej, 

gdy otrzymamy od Ciebie światłe oczy serca. 

Spojrzenie serca jest Twoim darem. 

My codziennie patrzymy na życie oczami zagubionego, 

często grzesznego świata. 

Ty w żłóbku czekasz na nas z darem mądrości,

 z błogosławieństwem Ojca oraz ze światłem Twojego słowa. 

Trzeba pośpieszyć do żłóbka, 

aby to wszystko otrzymać. 

Nie mamy dużo czasu.


Hej kolęda , kolęda..

FATIMSKA WIZYTA DUSZPASTERKA 

04 I - 08  I 2022 r. 

W tym tygodniu zapraszam do Świątyni Fatimskiej

katolickie rodziny na wspólną modlitwę i kolędowanie 

na godz. 17 00 .

Program Kolędowy

Wtorek 04 stycznia 2022 r. godz. 17 00

ul. Rómmla 6 i ul. Rómmla 1


Środa 05 stycznia 2022 r. - 17 00

ul. Harcerska , ul Przechodnia  10 , ul. Rómmla 12

ul. Rómmla 33 , Rómmla 33 a i  ul. Rómmla 33 b


Piątek 07 stycznia 2022 r. r. - 17 00

ul. Andersa i ul. Rómmla 1a i 1b , 1 f


Sobotę 08 stycznia 2022 r. r. - 17 00

ul. Żółkiewskiego i ul 11-Listopada 18

i  przyjaciół fatimskiej Parafii