piątek, 31 grudnia 2021

Nowy Rok Pański 2022

 UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

NOWY ROK PAŃSKI 2022 MSZE ŚW. O GODZINIE 8 00 - 11 00 - 16 00Teraz albo nigdy

Dzisiejsza Ewangelia skupia naszą uwagę na często 

występującym w Nowym Testamencie słowie „szybko”. 

Oto pasterze czują wyraźnie, 

że nie ma czasu do stracenia i że w sytuacji,

 w której się znaleźli, potrzebny jest pośpiech. 

Jeżeli teraz nie pobiegną w kierunku Betlejem, 

to stracą najważniejszą chwilę 

swojego życia – chwilę spotkania z Jezusem.

 Dokładnie to samo doświadczenie i przekonanie powinno

 towarzyszyć nam na progu nowego roku. 

Każdy początek to okazja do odkrycia, 

że nie mamy już więcej czasu do stracenia. 

Albo tu i teraz odważymy się pobiec w kierunku Jezusa,

 albo po raz kolejny odłożymy to w nieskończoność i stracimy

 niezwykłą okazję, święty czas łaski, 

który właśnie otworzył się przed nami 

wraz z nową kartą kalendarza.Panie czasu i wieczności, Ty, który jesteś początkiem i kresem, 

moją jedyną nadzieją, jedynym motywem życia i działania, 

Ty, który wzywasz mnie do pośpiechu, 

do wykorzystania każdej chwili i do tęsknoty, 

podnieś mnie i prowadź ku Tobie.   Amen.Życzenia dla nas wszystkich  


 „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. 

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,

niech cię obdarzy swą łaską. 

Niech zwróci ku tobie

 oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem”.