sobota, 13 października 2018

Dzień Papieski

DZIEŃ  PAPIESKI 
 14 X 2018 r.
"PROMIENIOWANIE OJCOSTWA "

ŚW. JANIE PAWLE II PROWADŹ NAS . 
XVIII Dzień Papieski obchodzić będziemy w niedzielę, 
14 października 2018 roku. 
W tym Dniu Papieskim nasze rozważania i działania chcemy zogniskować wokół dwóch
 rocznic z życia św. Jana Pawła II i setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
  1. W bieżącym roku przeżywać będziemy 60. rocznicę sakry biskupiej Karola Wojtyły (4 lipca 1958r. papież Piusa XII mianuje ks. Karola Wojtyłę biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej  28 września 1958 roku zostaje udzielona Karolowi Wojtyle sakra biskupia)
  2. W tym roku obchodzimy także rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową metropolity krakowskiego – działo się to pamiętnego 16 października 1978 roku
  3. Dzień Papieski będziemy też niewątpliwie przeżywać w radosnej atmosferze związanej z setną rocznicą odzyskania niepodległości.
Hasło Dnia Papieskiego jest zaczerpnięte bezpośrednio z literackiego dziedzictwa Papieża Polaka. 
Promieniowanie ojcostwa – to tytuł dramatu
 Karola Wojtyły datowanego na 1964 rok.