czwartek, 18 października 2018

bł. ks. Jerzy

" ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ "

19 X 1984 r. - 19 X 2018 r.

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko  


 19 października mija 34  rocznica śmierci 
błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.
 Historia jego męczeńskiej śmierci dokonanej
 przez morderców ze Służby Bezpieczeństwa
 jest powszechnie znana. 
Mało natomiast zastanawiamy się 
nad nauczaniem błogosławionego ks. Jerzego. 
Jego główna dewiza:
 „Zło dobrem zwyciężaj” 
pochodziła z nauczania św. Pawła Apostoła. 
Wiele jego słów nic nie straciło ze swej aktualności.


Modlitwa 

Boże, Źródło wszelkiego dobra, 
dziękuję Ci, że w swojej miłości obdarzyłeś błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę 
godnością kapłaństwa. 
Posłałeś Go, aby gorliwie głosił Twoje słowo, 
szafował świętymi sakramentami, 
mężnie działał w Twoje Imię i zawsze 
był blisko każdego człowieka 
wzywając do przebaczenia, jedności i pokoju. 
Ty obdarzyłeś Go łaską męczeństwa, 
przez co upodobnił się do Chrystusa 
na drodze krzyżowej.
Uwielbiamy i dziękujemy Ci, Panie, 
za ten wielki dar dla Kościoła,
 szczególnie za to, że uczyniłeś go pośrednikiem w rozdawnictwie łask. 
W swoim nieskończonym miłosierdziu racz zaliczyć 
Go w poczet świętych, 
a mnie, za jego wstawiennictwem udziel łaski …….,
 o którą z ufnością Ciebie proszę. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.