piątek, 15 marca 2019

Szkoła Podstawowa nr 3 Kłobuck

REKRUTACJA DO KLAS 

PIERWSZYCH I SIÓDMYCH 2019
 Informacja Dyrekcji SP NR 3 

im. Jana Pawła II w Kłobucku .


 SZANOWNI RODZICE UCZNIÓW
 KLAS PIERWSZYCH I SZÓSTYCH!


Uprzejmie informujemy, iż Szkoła Podstawowa nr 3 
im. Jana Pawła II w Kłobucku 
prowadzi rekrutację do klas pierwszych i siódmych . 

Zapisy trwają od 1.03.2019r. do 29.03.2019r.. 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie szkoły www.sp3klobuck.edupage.pl oraz na stronie Urzędu Gminy Kłobuck.

Podjęcie decyzji i złożenie dokumentów przez Rodziców,
 we wskazanym czasie, pozwoli nam zaplanować odpowiednią ilość 
oddziałów klasowych w arkuszu organizacyjnym.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku zaprasza do klas:

– pierwszej z obowiązkowym językiem angielskim i z drugim nadobowiązkowym
 językiem niemieckim;
– siódmej z językiem angielskim i nadobowiązkowymi 
zajęciami z biologii i chemii ( innowacja);

Bardzo dobra lokalizacja umożliwia uczniom łatwe i bezpieczne dojście lub dojazd.

Zajęcia w Szkole odbywają się w systemie jednozmianowym.

Duży nacisk kładzie się na rozwój własny uczniów,
 miłą atmosferę i bezpieczeństwo.

W ofercie są dodatkowe zajęcia językowe, sportowe, 
artystyczne oraz przedmiotowe.

Uczniowie wspomagani są zajęciami wyrównawczymi,
 jak również prowadzone są zajęcia dla uczniów zdolnych.

W Szkole znajdują się: stołówka, sklepik, szatnie z indywidualnymi szafkami, sala gimnastyczna, hala sportowa, gabinety pedagoga i pielęgniarki, sala terapeutyczna, radiowęzeł oraz system monitoringu wizyjnego.

Uczniowie klas młodszych szkoły podstawowej mają wydzielone sale na pierwszym piętrze, przestrzeń na świetlicy i stołówce szkolnej z przystosowanymi do wieku sprzętami.

Szkoła współpracuje z wyższymi uczelniami: Uniwersytet Śląski, UJD, Politechnika Częstochowska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach.

Szkoła organizuje wycieczki programowe, zielone szkoły, wycieczki zagraniczne- Francja, Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Węgry, Czechy, Słowacja, zawody sportowe począwszy od szczebla szkolnego do ogólnopolskiego, wyjazdy do filharmonii i teatru, zajęcia terenowe, różnorodne konkursy, koła zainteresowań.

Dla uczniów klas IV- VIII prowadzone są zajęcia językowe z wolontariuszami innych krajów, podczas których uczniowie mają możliwość poznania ich kultury, stylu życia oraz doskonalenia umiejętności komunikowania się.

ZAPRASZAMY