niedziela, 29 listopada 2020

Roraty

,,Panie, nie jestem godzien,

 abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, 

a mój sługa odzyska zdrowie.''Poniedziałek, 30 listopada - I tydzień adwentu


                                                                                   

Te słowa podają w dzisiejszej Ewangelii z ust setnika- poganina. 

Widzimy jego wielką wiarę.

 On wie o tym, że ma nad sobą władzę, ma nad sobą Boga. 

Bóg nie odrzuca nas grzesznych. 

Pierwszy się do nas zwraca i daje nam swoją łaskę, 

dzięki której możemy wołać za psalmistą: 

,,Idźmy z radością na spotkanie Pana". 

Adwent jest właśnie takim czasem, 

w którym przygotowujemy się na spotkanie z Panem. 

Dodatkowo mówi nam psalmista, 

że ma to być radosne przygotowanie, 

ponieważ zdążamy na najwspanialsze 

wesele w całym naszym życiu.