piątek, 20 listopada 2020

Chrystus Król

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie."

Uroczystość Chrystusa Króla  

22 XI 2020 r. 
Jezus mówi te słowa do swoich uczniów, 

czyli do tych, którzy budują z Nim bliską więź przyjaźni. 

Aż cztery razy powtarza to, czego oczekuje i co zostało

 lub nie ofiarowane Mu w drugim człowieku. 

Zanim jednak skieruje do nas zachętę do bycia

 miłosiernym jak On sam, karmi nas swoim Słowem,

 Ciałem i Krwią, przyjmuje nas we wspólnocie Kościoła,

 okrywa swoim przebaczeniem nagość naszego grzechu,

 swoim miłosierdziem leczy rany duszy, 

swą łaską uwalnia z naszych zniewoleń. 

Doświadczając takiego królowania Jezusa 

w naszym życiu, możemy iść i służyć Mu

 w naszych braciach i siostrach.